Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
28/02/2021 - 18:30

Monografia parafii Łącko odkrywa zapomniany świat przodków, buduje tożsamość

Parafia Łącko liczy osiemset lat. W swojej historii przechodziła różne koleje losu. Rok 2020 był dla niej rokiem jubileuszowym. Dzieje tej parafii na przestrzeni ośmiu wieków można prześledzić w monografii pt. „Od św. Kingi do bł. Celesty. 800 lat parafii i 300 lat kościoła w Łącku” pod redakcją Zbigniewa Czepalaka.

Zbigniew Czepelak, redagujący przepięknie wydaną publikację zaznacza we wprowadzeniu do książki, że inspiracją do podjęcia trudnego zadania zgromadzenia materiałów o historii parafii i kościoła w Łącku były słowa księdza Kacpra Czekayskiego, proboszcza łąckiej parafii w latach 1820-1844, które zawarł na pierwszych kartach założonej przez siebie kroniki parafialnej: (…) Wszystkie stworzone rzeczy na Ziemi ząb czasu psuje i niszczy…

Parafia Łącko licząca osiemset lat, nie doczekała się dotąd pełnego opisu jej historii i ludzi, którzy ją tworzyli. Autorzy monografii przekopując się przez różne źródła i zapiski kronikarskie odkrywali zapomniany, piękny świat przodków, którzy wbrew trudnym warunkom górskiej przyrody, nie zważając na klęski naturalne, biedę i prześladowania najeźdźców, systematycznie wytrwale budowali materialne i duchowe dziedzictwo wspólnoty parafialnej. Napotykali arcyciekawe postaci wielkich proboszczów, wyrastających często ponad swoje czasy.

- Mam nadzieję, że lektura niniejszej monografii przyczyni się do poznania i docenienia roli przewodników duchowych, duszpasterzy o szerokich horyzontach i niezłomnym charakterze mogących stanowić wzór dla nas również w tych czasach – pisze Zbigniew Czepelak we wprowadzeniu do monografii.

Główne hasło jubileuszu parafialnego, jak i tytuł tego opracowania nawiązuje do dwóch świętych kobiet, które zaznaczyły się w historii łąckiej parafii. Świętej Kingi oraz bł. Celestynie Faron. Błogosławiona Celestyna pochodziła z parafii Łącko. Była siostrą służebniczką starowiejską, której kult systematycznie rozwija się na Sądecczyźnie i poza nią.

W minionym roku nie tylko łącka parafia obchodziła jubileusz. Obecny kościół w Łącku jest trzecim w historii parafii. Świątynia została wzniesiona na przełomie XVII i XVIII wieku na miejscu poprzedniego, spalonego kościoła. Konsekracja obecnej świątyni miała miejsce 16 czerwca 1720 roku.

Monografia pt. „Od św. Kingi do bł. Celesty. 800 lat parafii i 300 lat kościoła w Łącku” pod redakcją Zbigniewa Czepalaka znalazła się w gronie publikacji zgłoszonych do dziewiątej edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Publikacje do konkursu rekomenduje ks. dr Czesław Noworolnik, proboszcz parafii w Łącku.

Autorami publikacji są:

Czytaj na następnej stronie TUTAJ

Dziękujemy za przesłanie błędu