Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 14 czerwca. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
16/04/2021 - 06:30

Konkurs o Nagrodę im. ks. prof. B. Kumora: „W kręgu poetyckiej grupy Tylicz”

„W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty” autorstwa Ewy Bielendy Mazur jest publikacją, która ukazała się w minionym roku. Nie tylko literaturoznawcy, ale także ludzie, którzy lubią sięgać po wartościowe publikacje książkowe, zagłębiając się w tę książkę napisaną przez doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, będą z pewnością usatysfakcjonowani.

- Ewa Bielenda Mazur podjęła się trudu opisania ciekawego zjawiska socjologicznego, jakim na przełomie lat 60. i 70. XX wieku była grupa poetycka Tylicz, zrodzona w pewnym sensie w opozycji do grupy Teraz, założonej w 1967 roku – tak rekomenduje najnowszą publikację Ewy Bielendy Mazur jeden z recenzentów książki. prof. dr hab. Bolesław Faron, czołowy historyk literatury, znawca twórczości Władysława Orkana, krytyk, publicysta, były minister oświaty i wykładowca akademicki.

Dr hab. Beata Walęciuk Dejneka, prof. UPH, która jest drugim z recenzentów tej publikacji pisze:

„Praca ma charakter dwudzielny: „Część pierwsza wykorzystująca narzędzia socjologii literatury, stanowić ma wprowadzenie do analizy literackiej twórczości poetów”. Znalazły się tu również biogramy tyliczan, ukazujące ich różnorodne drogi artystyczne/literackie, konieczne do zrozumienia dalszych części dysertacji. Część druga: Analiza i interpretacja twórczości poetyckiej, jest niezwykle obszerna. Trzy kręgi tematyczne określają dalsze pola badawcze książki. Pierwszy z nich to temat poety i poezji. Krąg drugi to poszukiwanie miejsca przyjaznego, mitycznego – centrum, domu. Trzeci krąg tematyczny odnosi się do miłości, erotyki, związku mężczyzny i kobiety.

Grupa poetycka Tylicz.

Czym wyróżniała się, że Ewa Bielenda Mazur poświeciła jej liczącą 299 stron niezwykle ciekawą książkę? Odpowiada ona na pytania, jakie przez kilka dziesięcioleci nagromadziły się wokół tego poetyckiego tworu. Czy działalność tej grupy była jedynie epizodem, tworem o charakterze towarzyskim, czy stanowiła, jak to zaznacza autorka ważny punkt życiorysów twórczych uczestniczących w jej funkcjonowaniu artystów? Autorka szuka odpowiedzi na pytanie czy tylicka proweniencja miała wpływ na charakter twórczości poetów z omawianego kręgu?

Grupa poetycka Tylicz powstała w listopadzie 1969 roku w Krakowie. Pośród założycieli tej grupy wymienia się: Jerzego Gizellę, Andrzeja Krzysztof Torbusa, Andrzeja Warzechę.

Historycy literatury wskazują na różne daty jej utworzenia oraz odmienny skład osobowy. W latach 60. i 70. XX wieku wokół formacji skupiali się znani poeci: Adam Ziemianin, Andrzej Warzecha, Andrzej Krzysztof Torbus, Jerzy Gizella, Wiesław Kolarz, Józef Baran, Franciszek Brataniec.

Wokół tej grupy nagromadziło się wiele, jak pisze autorka niejasności, zarówno w opracowaniach historycznoliterackich jak i tekstach krytycznych. Dotyczą one przede wszystkim składu osobowego, daty zakończenia działalności formacji oraz jej rangi w nowofalowej rzeczywistości. Choć grupa uległa rozpadowi jeszcze w latach 70. XX wieku, niektórzy spośród związanych z nią poetów nadal publikują swoje wiersze, a nawet utwory prozą. Adam Ziemianin i Józef Baran wciąż wydają niezwykle ciekawe tomiki, prezentując swoje wiersze podczas wieczorów poetyckich, użyczają swojej twórczości artystom tworzącym w nurcie tzw. piosenki poetyckiej czy poezji śpiewanej.

Ewa Bielenda Mazur, poprzez rys socjologicznoliteracki charakteryzuje grupową działalność tyliczan, a także ich samodzielne drogi artystyczne (biogramy poetów). W tej publikacji Czytelnik znajdzie też analizę i interpretację wierszy. W obrębie trzech zarysowanych obszarów tematycznych, autorka wskazuje ogniwa łączące drogi poetyckie twórców z kręgu Tylicza oraz cechy decydujące o odmienności tworzonej przez nich poezji.

Książka „W kręgu poetyckiej grupy Tylicz. Tematy i konteksty” została zgłoszona do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora” w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Zgłoszenia dokonało Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

- Zgłaszana do konkursu książka, ze względu na swą tematykę, podejmuje zarówno temat związany z Sądecczyzną, jak i z sądeczanami – poetami, którzy wpisali się już trwale w historię polskiej literatury – czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia.

Wydawcą publikacji jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2020.

Książka liczy 299 stron. Posiada świetnie przygotowaną bibliografię, indeks osobowy i spis fotografii. Oprawa miękka.

„Mecenas Czytelnictwa”

Opr. i.michalec@sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

„Mecenas Czytelnictwa”