Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 18 stycznia. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
13/01/2016 - 10:20

Konkurs o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora. Zgłoś autora i tytuł!

Rusza IV edycja Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora organizowanego przez Fundację Sądecką. Celem Nagrody jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Sądecczyzną i Sądeczanami oraz uhonorowanie sądeckich autorów. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 20 lutego podczas gali nagrody literackiej Sądeczan w MCK "Sokół"w Nowym Sączu.

Nagroda im. Ks. Prof. Bolesława Kumora przyznawana jest w dwóch kategoriach:

„Książka  o Sądecczyźnie” – za książkę podejmującą temat związany z Sądecczyzną lub Sądeczanami;
„Sądecki Autor” – za całokształt twórczości literackiej sądeckiego autora.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki reprezentujące wszystkie gatunki literackie, dzieła naukowe i popularnonaukowe, wydane w 2015 roku. Do kategorii „Sądecki autor” mogą być zgłaszani autorzy, którzy urodzili się lub mieszkają na terenie powiatu nowosądeckiego.
Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: wydawcy, księgarze, bibliotekarze, osoby reprezentujące instytucje kultury, organizacje społeczne, samorządy lokalne, sami autorzy oraz czytelnicy.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres Fundacji Sądeckiej (33-300 Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57, e-mail: konkurs.literacki@sadeczanin.info), w każdej kategorii można dokonać maksymalnie trzech  zgłoszeń. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego. (Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej).

Ocenę zgłoszeń książek i autorów pod kątem zgodności z regulaminem Konkusu dokona Kapituła konkursu, pracująca pod przewodnictwem Marioli Berdychowskiej, dyrektora organizacyjnego Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju. W tym gremium zasiadają szefowie sądeckich placówek kulturalnych, edukacyjnych i związków twórczych, dotychczasowi laureaci Konkursu, dziennikarze.
Książki oraz sylwetki autorów dopuszczonych przez Kapitułę do Konkursu zostaną zaprezentowane w portalu Sądeczanin.info (w osobnej zakładce) oraz miesięczniku „Sądeczanin”.    

Kapituła Konkrsu na swoim posiedzeniu 19 lutego wyda ostateczny werdykt (w głosowaniu tajnym), biorąc pod uwagę również wynik głosowania internetowego czytelników naszego portalu.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nazajutrz, 20 lutego (sobota) podczas gali nagrody literackiej Sądeczan w MCK „Sokół” w Nowym Sączu.  

Laureaci Konkursu im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w obu kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrodę finansową (po 10 tys. zł), ufundowaną przez Fundację Sądecką.
Ponadto zostanie przyznane wyróżnienie dla laureata, który zwycięży w głosowaniu czytelników portalu Sądeczanin.info.

- Zachęcamy do udziału w Konkursie, któremu patronuje wybitny Sądeczanin, ksiądz profesor Bolesław Kumor, historyk Kościoła, rodem z podsądeckiej Niskowej, zmarły przed czternastoma latami. Ten konkurs buduje tożsamość Sądeczan, zachęca do sięgania po książki o naszej Małej Ojczyźnie oraz pisanych przez Sądeczan. W pierwszej edycji Konkursu otrzymaliśmy kilkanaście zgłoszeń , w ubiegłym roku już ponad czterdzieści, zobaczymy jak będzie tym razem - mówi Mariola Berdychowska, z wykształcenia filolog polski (UJ).  

Laureaci poprzednich edycji konkursu

2013
Sądecki autor – Wanda Łomnicka – Dulak, poetka z Piwnicznej;
Książka o Sądecczyźnie – Dzieje  Nowego Sącza pod redakcją Feliksa Kiryka.

2014
Sądecki autor – Antoni Kroh, etnograf, historyk kultury, pisarz, tłumacz prozy czeskiej;
Książka o Sądecczyźnie – Danuta Sułkowska, Za klauzulą. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności.

2015
Sądecki autor – Wojciech Kudyba, poeta, krytyk, historyk literatury;
Książka o Sądecczyźnie – Zenon Szewczyk, Słownik gwary Lachów Sądeckich.
 

Patron Nagrody

Ks. prof. Bolesław Kumor (1925-2002) to jeden z najwybitniejszych historyków Kościoła naszych czasów. Wykładał na KUL, PAT i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. W dorobku naukowym miał ok. 650 pozycji, m.in. ośmiotomową historię Kościoła powszechnego, czterotomową historię Kościoła w Polsce oraz monografię diecezji tarnowskiej i archidiecezji krakowskiej, opisał także dzieje duszpasterstwa polonijnego w USA. Z jego prac do dzisiaj korzystają alumni seminariów duchownych, był promotorem kilkudziesięciu doktoratów i habilitacji.

Zajmował się dziejami rodzinnej parafii Trzetrzewina (praca magisterska) i ziemi sądeckiej. Zamieszczał artykuły naukowe z zakresy historii Kościoła lokalnego w „Roczniku Sądeckim” , współtworzył publikacje regionalne. Sięgają do nich nauczyciele, studenci i wszyscy, którzy chcą poznać historię Sądecczyzny. Nigdy nie zerwał serdecznej więzi ze swą Małą Ojczyzną. Nawet w okresie intensywnej pracy naukowej i licznych wyjazdów zagranicznych (kwerenda archiwów) w okresie świątecznym znajdował czas na pracę duszpasterską wśród  Sądeczan. Posługiwał na kazalnicy i w konfesjonale w Trzetrzewinie i w sądeckiej farze. Pośród licznych kościelnych godności najbardziej cenił sobie tytuł kanonika odrodzonej po dwóch wiekach Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.    

Ks. Kumor pochodził z Niskowej k. Nowego Sącza i tam został pochowany. Jego grobowiec znajduje się na dziedzińcu kościoła św. Stanisława Kostki w Niskowej, do którego budowy walnie  się przyczynił.
(HSZ)
fot. archiwum

Pobierz:
Regulamin
Formularz zgłoszeniowyDziękujemy za przesłanie błędu