Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 3 kwietnia. Imieniny: Pankracego, Renaty, Ryszarda
21/01/2019 - 22:05

Jerzy Giza ma miłość do Nowego Sącza i historii we krwi

Jerzy Giza jest profesorem oświaty, poetą, publicystą historycznym, autorem licznych artykułów i książek. Wnukiem generała Józefa Gizy. Laureatem IV edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora za wydaną w 2015 roku książkę pt. „Sądecki garnizon i jego żołnierze 1918-1922”.

Jerzy Giza - to jedna z osób nominowanych w tegorocznej siódmej już edycji wspomnianego konkursu, tym razem  w kategorii "Sądecki Autor".

Jerzy Giza urodził się w Nowym Sączu w 1957 roku. Wywodzi się z bardzo patriotycznej rodziny, gdzie słowa "Bóg, Honor i Ojczyzna" zawsze były i są stawiane na pierwszym miejscu. Jest absolwentem I Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu i Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1981). Działacz niepodległościowy (Akcja na rzecz Niepodległości, Kluby Służby Niepodległości) oraz społeczny (Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie i Towarzystwo im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu). Założyciel Komitetu Uczczenia Pamięci Sądeczan Pomordowanych na Wschodzie przekształconego w Sądecką Rodzinę Katyńską. Współpracownik prasy podziemnej i polskiej prasy emigracyjnej. W PRL inwigilowany przez SB i relegowany z pracy za "nieprzestrzeganie socjalistycznego i laickiego charakteru szkoły".

Jerzy  Giza został zgłoszony do tegorocznej edycji konkursu przez Leszka Zakrzewskiego. prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Nowym Sączu

- Sądeczanin jest twórcą i dyrektorem pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie oraz Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Herberta (1999) - mówi Leszek Zakrzewski. - Publicysta historyczny i biografista, autor kilkudziesięciu artykułów w „Almanachu Sądeckim” i wielu książek dotyczących historii Sądecczyzny.

Jerzy Giza jest też przewodniczącym Komitetu Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Krakowie.  Organizator wystaw historycznych o gen. Józefie Kustroniu i kapelanie Legionów ojcu Kosmie Lenczowskim.

Za działalność pedagogiczną, niepodległościową i społeczną został uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), dwukrotnie złotym Krzyżem Zasługi (w 1988 przez Rząd RP na Uchodźstwie, a także w 2001), srebrnym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1997), złotym Medalem „Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej” (1998), Medalem „Pro Memoria” (2005), węgierskim Złotym Krzyżem Zasługi (2007), austriackim Zaszczytnym Krzyżem na Wstędze (1995), Krzyżem Wolności i Solidarności (2011), a także Medalem „Niezłomnym w Słowie” (2011) za działania na rzecz wolności słowa w Polsce, Tarczą Herbową Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza (2010).

W 2010 r. otrzymał doroczną Honorową nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny za książkę pt. Nowosądecka lista katyńska, a w roku 2015 nagrodę im. Ks. prof. Bolesława Kumora za książkę pt. Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918–1922.

Obecnie pracuje nad kontynuacją książki o 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Publikacje:

Nowosądecka lista katyńska (1991)
Sądeccy Generałowie w służbie polskiej i obcej (1993)
Cmentarz Komunalny w Nowym Sączu - rejestr zasłużonych (1994)
Sądeccy Kawalerowie Virtuti Militari 1918-1920 (1999)
Nowosądecka lista katyńska II wydanie (2009)
Generał Józef Giza 1887–1965. Virtute et Armis (2010, 2015) współautor Tomasz Podgórski
József Fejérváry - honorowy obywatel Nowego Sącza (2010)
Organizacja „Wolność” 1918 (2011)
Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918–1922 (2015)
Legioniści z nowosądeckich gimnazjów czasu Wielkiej Wojny 1914–1918 (2018)Dziękujemy za przesłanie błędu

ORGANIZATOR

PARTNER
ORGANIZACYJNY

PATRONAT MEDIALNY


PARTNERZY