Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 27 lutego. Imieniny: Gabrieli, Liwii, Leonarda
16/06/2021 - 11:10

Grzegorz Olszewski, historyk, pasjonat Sądecczyzny, sołtys i radny

Grzegorz Olszewski należy do grona młodych, prężnych historyków nowosądeckich. Jest pasjonatem Sądecczyzny, autorem i współautorem cennych książek historycznych. Znajduje jeszcze czas na działalność społeczną. Jaką?

Niektórzy mogą się zdziwić. Grzegorz Olszewski jest sołtysem Jazowska, wsi w gminie Łącko oraz radnym tej gminy. Jak on na to wszystko znajduje czas?

Grzegorz Olszewski został zgłoszony do IX edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Sądecki Autor”. Jego kandydaturę rekomenduje Sądeckie Towarzystwo Patriotyczne.

Młody historyk jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz członkiem Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, jak również członkiem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

Badacz historii jest laureatem Nagrody „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za przełomowe i pionierskie, obszerne prace naukowe: „Więźniowie KL Auschwitz z powiatu nowosądeckiego” (2013 r.), „Ziemia Sądecka. Monografia historyczna administracji lokalnej” (2015 r.). W IX edycji tego samego plebiscytu został również wyróżniony jako redaktor pracy „Nowy Sącz i Sądecczyzna w czasie I wojny światowej” (2016 r.).

Już drugą dekadę prowadzi badania naukowe nad dziejami Sądecczyzny, będąc najbardziej utytułowanym historykiem obecnego pokolenia.

Jest autorem i współautorem dziesiątek publikacji naukowych i popularnonaukowych. Publikuje zarówno artykuły, jak i prace monograficzne.

Przez ostatnie piętnaście lat działał nieprzerwanie jako badacz, historyk oraz społecznik i aktywista na polu patriotycznym.

Publikował w „Almanachu Sądeckim”, „Almanachu Łąckim”, „Almanachu Muszyny”, portalu „Sądeczanin.info” i miesięczniku „Sądeczanin”. Był członkiem redakcji „Almanachu Łąckiego” w latach 2009 – 2012.

Obecnie pełni funkcję członka Rady Programowej „Rocznika Sądeckiego”, czasopisma naukowego wydawanego przez prezydenta Nowego Sącza i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu.

Do jego licznych publikacji należy zaliczyć – oprócz wymienionych wyżej nagradzanych wydawnictw – następujące prace: „Jazowsko. Dzieje wsi” (wydanie książkowe), „Z historią przez lata. Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu 1955 – 2015” (zespół autorski), „Bierna obrona ludności cywilnej Nowego Sącza. Zarys dziejów” (zespół redakcyjny).

Kolejną pracą Grzegorza Olszewskiego jest wydawnictwo „Geneza i plany zamku sądeckiego” (współautor), w której przybliżył nieznane dotąd okoliczności związane z najważniejszym sądeckim zabytkiem.

Jego ostatnie dzieło to monumentalna redakcja wspomnień pt. „Jazowsko, Pustków i inne pamiętniki Franciszka Wyszkowskiego”. Wartym podkreślenia jest, że dwa ostatnie wspomniane wydawnictwa ukazały się w 2020 roku.

Jednocześnie w tym samym roku ukazał się również obszerny artykuł naukowy Grzegorza Olszewskiego na łamach 48. Tomu „Rocznika Sądeckiego”. Jest to niezwykle ważna publikacja pt. „Nowoczesne miasto przełomu wieków – Nowy Sącz w świetle uchwał rady miasta z lat 1867 – 1900”, która na podstawie wnikliwych badań źródłowych przedstawia wiele nowych faktów w dziejach miasta oraz odkłamuje mity powielane przez historyków w przeszłości.

Ponadto Grzegorz Olszewski jest niezwykle zaangażowanym społecznikiem w skali miasta i regionu. W przeszłości angażował się w działalność osiedlową Nowego Sącza, natomiast obecnie pełni funkcję sołtysa Jazowska oraz radnego gminy Łącko.

Jego działania na tej kanwie zaowocowały wyróżnieniami, między innymi został odznaczony przez Radę Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa Srebrnym Medalem Opiekuna Pamięci Narodowej, natomiast starosta nowosądecki przyznał mu Srebrne oraz Złote Jabłko Sądeckie. Opr. [email protected], fot. JB.

Dziękujemy za przesłanie błędu