Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 czerwca. Imieniny: Elżbiety, Marka, Pauli
16/06/2021 - 17:10

Co ma wspólnego św. Kinga z parafią św. Wawrzyńca w Nowym Sączu - Biegonicach?

Wśród parafii diecezji tarnowskiej jedną ze starszych na Sądecczyźnie jest parafia św. Wawrzyńca w Nowym Sączu – Biegonicach (dawniej we wsi Biegonice). Została założona w 1269 roku, dzięki fundacji św. Kingi, hojnej dobrodziejki ziemi sądeckiej. W 2019 roku parafia obchodziła jubileusz 750-lecia istnienia.

- Była to więc okazja, by prowadzić badania historyczne nad dawnymi dziejami parafii i miejscowości oraz by przygotować z tej okazji niniejsze opracowanie – czytamy we wstępie do książki pt. „Dzieje duszpasterstwa i duszpasterzy w Biegonicach. Od powstania parafii do wybuchu drugiej wojny światowej (1269-1939)”.

Jej autorem jest ks. Wojciech Witowski.

Publikacja została zgłoszona do IX edycji konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”. Publikację zgłosiło Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Autor monografii – ks. Wojciech Witowski dokonał analizy źródeł historycznych, do których dotarł. Publikacja zawiera informacje na temat historii duszpasterstwa prowadzonego w parafii od jej założenia do wybuchu drugiej wojny światowej. Dla autora ważne było nie tylko przedstawienie faktów z przeszłości parafii, ale także ukazanie ich, o ile to możliwe, na tle regionu i okręgu duszpasterskiego.

Szerokie ramy czasowe opracowania (1269-1939) powodują, że nie wszystkie dane historyczne mogły być w nim ujęte. Dlatego nie jest to pełna monografia parafii, lecz jedynie zarys historii duszpasterstwa parafialnego.

Ks. Wojciech Witowski pisząc tę publikację dotarł i korzystał m.in.  z materiałów źródłowych pochodzących z Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie oraz Archiwum Parafialnego, a także z materiałów dotyczących Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, którą jedną z kanonii przez lata była parafia w Biegonicach.

Niezwykle pomocne, jeśli chodzi o informacje o najstarszych dziejach parafii w Biegonicach dostarczają archiwalne zapiski ks. Andrzeja Niemca pochodzącego z Szynwałdu biegonickiego proboszcza. Urząd plebana pełnił od 1894 do 1908 roku. Ks. Niemiec spisał na kilku stronach zarys historii parafii. Jego zapiski posłużyły ks. Witowskiemu jako materiał źródłowy.

Autor tej publikacji dotarł także do innego cennego źródła – Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Biegonicach, rękopisu autorstwa Stanisławy Fydy. W kronice tej uwzględnione są m.in. dzieje parafii św. Wawrzyńca.

Publikacja, która ukazała się drukiem w ubiegłym roku została podzielona na trzy rozdziały:

- Zarys dziejów parafii. Zawiera historię parafii związanej z dziejami osady, później wsi, która dzisiaj już nie istnieje jako odrębna jednostka administracyjna. Dawna wieś została wchłonięta przez miasto Nowy Sącz, a nastąpiło to 1 lutego 1977 roku na podstawie poszerzenia miasta o obszary przemysłowe.

- Duszpasterze. W tym rozdziale przedstawione zostały sylwetki biegonickich duszpasterzy i administratorów parafii.

- Życie religijne.

Publikacja została poprzedzona wstępem i zakończeniem. Jest też w niej zamieszczona bibliografia zawierająca źródła, które posłużyły do badań naukowych i przygotowania tego opracowania. Książka przyczyni się z pewnością do poznania dawnych dziejów parafii biegonickiej na tle Sądecczyzny.

Publikacja liczy 151 stron, oprawa miękka. Wydawcą jest Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Publikację finansowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i współfinansował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Ks. Wojciech Witowski, Dzieje duszpasterstwa i duszpasterzy w Biegonicach. Od powstania parafii do wybuchu drugiej wojny światowej (1269-1939), Wydawca Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, Lublin, 2020.

Opr. [email protected]

Dziękujemy za przesłanie błędu