Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 września. Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
29/05/2022 - 10:15

Rezerwaty, parki narodowe, trasy turystyczne na południu Niziny Węgierskiej

Na Węgrzech znajduje się 6 rezerwatów biosfery. Jeden z nich jest w naszym regionie – rezerwat Kiskunsag, stanowiący część powstałego jako drugi w kraju Parku Narodowego Kiskunsag, który rozpościera się pomiędzy Dunajem i Cisą. Węgry dysponują bogatą siecią szlaków turystycznych, część z nich prowadzi przez południową część Niziny Węgierskiej – nasze okolice. Szlaki te są dostępne dla pieszych i rowerzystów.

W naszym regionie mieści się rezerwat biosfery Kiskunsag. Część najbliższa Kiskunhalas jest w odległości około 20 km i ciągnie się w kierunku północnym i północnowschodnim aż za Kecskemet, siedzibę władz komitatu.

Małokumania jest w większości równiną, mimo tego ma bardzo urozmaiconą specyfikę, jako charakterystyczny dla niziny. Przy uprawie gruntów prowadzonej od setek lat obszary o zachowanej przyrodzie, bliskiej pierwotnej, lokują się jak wyspy w terenie zagospodarowanym rolniczo. Są to stepy słone, piaszczyste wydmy, bagna i moczary. Rezerwat biosfery próbuje zachować specyficzne cechy tego krajobrazu – mozaiki – tak, aby obok wartości naturalnych mógł służyć też jako dom dla żyjących tu ludzi.

Tereny stanowiące jądro rezerwatu – tworzące również część Parku Narodowego – są najbogatsze w wartości naturalne. Ich zachowanie, długodystansowe utrzymanie i prezentacja to najważniejsze zadania rezerwatu biosfery. Dysponuje on bogactwem świata roślin i zwierząt, którego część stanowią zwierzęta hodowane tutaj przez człowieka. Rezerwat biosfery i park narodowy w znacznym stopniu pokrywają się między sobą.

Utworzony 1 stycznia 1975 roku Park Narodowy Kiskunsag (KNP) jest drugim w kolejności parkiem narodowym na Węgrzech. Krajobraz zachowuje pamiątki wielu setek lat współistnienia tutaj człowieka i natury.

Najcenniejsze obszary parku narodowego to słone stepy i jeziora doliny Dunaju, wydmy piaszczystego grzbietu między Dunajem i Cisą, tereny stepowe, bagna, martwe odnogi i lasy zalewowe dolnego biegu Cisy, piaszczyste wydmy i lessowe brzegi dunajskie w regionie Baczki.

Obszar wynosi 50 523 hektary. Dyrekcja KNP ma siedzibę w Kecskemet. Szczegółowe informacje o parku narodowym i rezerwacie biosfery można znaleźć na stronie internetowej KNP, www.knp.hu.

W parku narodowym odbywa się produkcja typowych dla regionu Kiskunsag wyrobów z wykorzystaniem tradycyjnych metod przetwórczych. Są to m. in. miody, produkty miodowe, dżemy, kompoty, syropy i napoje. Można tu znaleźć różne przetwory suszone, mielone, warzywa, wyroby zbożowe, bio wina, moszcz gronowy, nabiał, przetwory mięsne i rękodzieło.

W regionie goście wycieczkowi mają możliwość wędrówek po szlakach sieci ogólnokrajowej i ścieżkami o oznaczeniach lokalnych. Biegnie tędy 214-kilometrowy fragment najdłuższej i najważniejszej oznakowanej trasy na Węgrzech, tzw. krajowej trasy niebieskiej, która ma łączną długość 2586 km.

Trasa niebieska wkracza do Komitatu Bacs-Kiskun w rejonie miasta Baja, potem biegnie wzdłuż Dunaju w kierunku Sukosd – Hajós. Stamtąd przez Keleshalom – Kunfehertó - Janostelek – Sandorfalva – Mindszent wychodzi z regionu pomiędzy Dunajem i Cisą.

Śledzenie szlaku jest łatwe, trzeba iść po znakach w formie niebieskiej grubej linii na białym polu o kształcie cegły. Znaki są rozmieszczone w odstępach niemal zasięgu wzroku i są namalowane na takich obiektach naturalnych i sztucznych, które pozostają trwale w terenie.

Trasy wędrówek w krajobrazie nizinnym nie należą do trudnych, bo przecież zasadniczo biegną w płaskim terenie. W części południowej natomiast należy liczyć się z drogami gruntowymi po masywnych wydmach piaszczystych, które nie prowadzą przez gęsto zamieszkane okolice.

Wskazane jest zabranie ze sobą pożywienia i napojów, bo latem w stepach na odcinkach nasłonecznionych szybko zabraknie sił bez płynów i posiłku. Na krajowych szlakach turystycznych znajdują się punkty stemplowania, gdzie można potwierdzić przebyty dystans.

Oprócz tras krajowych istnieją możliwości wędrówek lokalnych, należących do miejscowości w regionie. Najczęściej są to ścieżki przyrodnicze i podlegają miejscowej ochronie. Są z reguły dobrze przygotowane, niezbyt długie, oznakowane i wyśmienicie nadają się do pożytecznego spędzenia 1-2 godzin na sportowo i rodzinnie.

W ich pobliżu bardzo często można natknąć się na obiekty gastronomiczne. Na stronach internetowych poszczególnych miejscowości łatwo znaleźć przydatne informacje i mapy. (Obraz i tekst: Ivan Kovacs, Mapa: KNP)

Artykuł powstał przy realizacji projektu „Local Media for V4 Cooperation & Integration”
Opracowanie: Partner węgierski
Nazwa medium: Halasmédia

www.halasmedia.hu
Wydawca: Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance  ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na trwałą współpracę regionalną w Europie Środkowej.Dziękujemy za przesłanie błędu