Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
29/08/2014 - 11:30

Zdolny i utalentowany? Staraj się o stypendium im. Braci Potoczków

Jesteś zdolnym uczniem lub studentem, możesz pochwalić się osiągnięciami naukowymi, sportowymi bądź artystycznymi? Jeśli tak, masz szansę na stypendium im. Braci Potoczków.
W roku szkolnym 2014/15 stypendia z Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków będą przyznawane w ramach dwóch programów: Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin oraz Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków - Program Promocji Zdolnej Młodzieży współrealizowany przez Województwo Małopolskie.
W ramach pierwszego programu nabór rusza 1 września 2014 r., natomiast nabór w drugim programie trwa od 15 sierpnia 2014 r.

O stypendia mogą się starać:
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych, działających na terenie województwa małopolskiego,
- studenci wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych z województwa małopolskiego, studiujący w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studenci jednolitych studiów magisterskich,
- studenci wyższych uczelni studiujący w pozostałych szkołach krajowych i zagranicznych, posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego,
- studenci wyższych uczelni studiujący w Małopolsce, pochodzący z regionów partnerskich Województwa Małopolskiego oraz Polacy i przedstawiciele Polonii za granicą.

Przewiduje się udzielanie czterech rodzajów pomocy stypendialnej za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe oraz dla uczniów i studentów niepełnosprawnych. Można starać się tylko o jedno z nich, jedynie stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych może sumować się z pozostałymi. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia w nauce, wysoką średnią ocen, wysokie miejsca w olimpiadach, konkursach, zawodach. Studenci dodatkowo muszą przedstawić dokumenty potwierdzające ich osiągnięcia naukowe – dyplomy, dzieła, wydruki referatów, wyniki przeprowadzonych badań naukowych, publikacje, uzyskane patenty, wynalazki.
Średnia ocen za ostatni rok nauki nie może być niższa niż 4.0.
Uczniowie i studenci, którzy będą ubiegać się o stypendium w ramach programu Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, zobowiązani są wykazać swoje dochody za ostatni miesiąc – na jednego członka rodziny. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych dochodów każdego z członków rodziny, łącznie z zasiłkami rodzinnymi i mieszkaniowymi oraz dochodami z gospodarstwa rolnego.

Wnioski o udzielenie stypendium będą przyjmowane przez Fundację Sądecką, której siedziba mieści się przy ulicy Barbackiego 57 w Nowym Sączu, zgodnie z harmonogramami projektów.
Kontakt:
DYREKTOR
Monika Fikiel-Szkarłat
e-mail: [email protected]
tel: (18) 475 16 20

Do pobrania:

Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków – szansa dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin
Regulamin udzielania stypendium im. Braci J. i St. Potoczków uczniom i studentom (obowiązujący na rok szkolny 2014/2015)

Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków (dla uczniów)

Wniosek o stypendium z Funduszu Stypendialnego im. Braci J. i S. Potoczków (dla studentów)

Harmonogram naboru

Stypendia im. Braci J. i St. Potoczków - Program Promocji Zdolnej Młodzieży współrealizowany przez Województwo Małopolskie.

Regulamin udzielania stypendium im. Braci Potoczków uczniom i studentom w ramach realizowanego przez Województwo Małopolskie  Programu Promocji Zdolnej Młodzieży

Wniosek stypendialny

Harmonogram naboru

Regulamin Pracy Kapituły Stypendialnej


Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego
Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu