Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 marca. Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
06/10/2021 - 11:05

Zdalnie czy stacjonarnie? Sprawdzamy jak uczą się sądeccy studenci

Nie wszyscy studenci cieszą się z powrotu na uczelnię, niektórzy wciąż liczą, że pandemiczna czwarta fala spowoduje wzrost zakażeń i równocześnie przejście na naukę przez Internet. I chociaż większość młodych osób w nowym semestrze ma zajęcia stacjonarne, studenci nie są pewni jak długo to potrwa. Sprawdzamy, jaki tryb nauczania wprowadzono na sądeckich i krakowskich uczelniach.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Na sądeckiej uczelni odbywać mogą się zarówno zajęcia w formie tradycyjnej jak i zajęcia zdalne. Podjęcie decyzji o trybie prowadzenia zajęć należy do dyrektorów instytutów.

- Zgodnie z rozporządzeniem Rektora, wyboru formy realizacji zajęć dokonuje dyrektor instytutu w zależności od specyfiki kształcenia na danym kierunku i ograniczeń wynikających z konieczności przestrzegania procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy PWSZ w Nowym Sączu.

Obecnie na PWSZ wykłady realizowane są w formie zdalnej, a na ćwiczenia, warsztaty i laboratoria studenci muszą przyjechać na uczelnię.

Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu
Podobnie nauka wygląda na sądeckiej WSB, gdzie wykłady odbywają się na platformie CloudAcademy, a podczas ćwiczeń studenci spotykają się na terenie kampusu w Nowym Sączu. Rektor uczelni, Dariusz Woźniak, podjął również decyzję, że studenci studiów niestacjonarnych będą uczyć się tylko online. Zarówno w ćwiczeniach jak i wykładach trzeba uczestniczyć poprzez platformę CloudA.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Na prowadzenie zajęć wyłącznie w formie zdalnej nie zdecydował się Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. W semestrze zimowym studenci będą uczyć się w trybie mieszanym. Zajęcia praktyczne, seminaria, ćwiczenia, lektoraty z języków obcych i zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tradycyjnie.

Wykłady na Uniwersytecie Rolniczym są prowadzone online. W wyjątkowych wypadkach możliwe będzie poprowadzenie wykładów w formie stacjonarnej, a decyzję w tej sprawę podejmie właściwy Dziekan. Jak poinformowała nas rzecznik UR, Izabella Majewska, zajęcia na studiach podyplomowych i zajęcia dla doktorantów odbywają się stacjonarnie w siedzibie uczelni i innych obiektach.

Studenci Uniwersytetu Rolniczego wiedzą już, że na zaliczenia i egzaminy końcowe będą musieli przyjechać na uczelnię. Pandemia wymusiła na uczelni nie tylko wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa, ale również zmniejszenia liczebności grup. W salach zajęte może być maksymalnie 50 proc. miejsc. W akademiku UR wyznaczono pokoje na izolatoria i wprowadzono zakaz odwiedzin.

- Liczymy na to, że nie będzie konieczności powrotu do nauczania całkowicie zdalnego, ale zależeć to będzie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i odgórnych zaleceń – dodaje Izabella Majewska, rzecznik prasowy UR.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Także rektor UEK nie zdecydował się na powrót w pełni na uczelnię. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Paweł Kozakiewicz, w semestrze zimowym zajęcia będą odbywać się w obu formach. Na uczelni odbywają się wykłady do wyboru, wykłady specjalnościowe, ćwiczenia, konwersatoria, zajęcia terenowe, zajęcia laboratoryjne i lektoraty. Studenci online uczestniczą tylko podczas wykładów kierunkowych i seminariów dyplomowych. ([email protected], fot. SS)Dziękujemy za przesłanie błędu