Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 sierpnia. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
12/01/2020 - 12:55

Ujanowice, Limanowa i Łącko najpobożniejszymi dekanatami w diecezji

Kuria Diecezjalna w Tarnowie opublikowała najnowsze dane dotyczące uczestniczenia wiernych w niedzielnej mszy świętej i przyjmowania przez nich Komunii św. Jak się okazało, w diecezji odnotowano minimalny spadek w porównaniu z 2018 rokiem.

W diecezji tarnowskiej 71 procent wiernych uczęszcza na niedzielną mszę świętą. Dane te zostały opublikowane na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które odbyło się 20 października ubiegłego roku. Jak się okazało, odnotowano spadek frekwencji o 0,3 proc. na niedzielnych mszach. Z kolei Komunię Świętą przyjmuje 26,2 proc. wiernych, a więc o 0,7 proc. mniej niż w 2018 roku.

Jak wyjaśnia ks. Michał Dąbrówka, który jest dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, spadek liczby osób uczęszczających na niedzielną mszę mieści się w granicach błędu statystycznego. Natomiast pojawia się pytanie, dlaczego spada ilość osób, które przyjmują Komunię Świętą.

- Zauważamy,  że w naszych kościołach pojawia się coraz więcej osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które nie mogą przyjmować Komunii  Św. Kolejną przyczyną spadku liczby osób przystępujących do Komunii może być nadal powierzchowna religijność. Bierzemy też pod uwagę, że być może u niektórych ludzi wzrasta poczucie grzechu oraz szacunek do Eucharystii, więc mogą czuć się niegodni, by przyjąć Komunię Św. -  wyjaśnia ks. Michał Dąbrówka.

Zobacz też Liczyli pobożnych. Diecezja tarnowska ujawnia ilu wiernych chodzi na msze

Temat ten zostanie poruszony również podczas trwającego synodu diecezjalnego.

- To ważne informacje dla nas. To nam pokazuje na co należy zwrócić uwagę. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, ale pytamy jak dotrzeć do pozostałych. Będziemy też rozmawiać co zrobić, by wiara była głębsza i ludzie mieli większe pragnienie przyjmowania Jezusa w Komunii Św. - podkreśla ks. Michał Dąbrówka.

Jak się okazało, nadal najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej mszy św. w dekanacie Ujanowice, gdzie frekwencja wynosi prawie 97 proc.

- To są najpobożniejsze tereny naszej diecezji, gdzie więzi rodzinne są bardzo mocne. Przekaz wiary dokonuje się w sposób tradycyjny w rodzinie i w środowisku, które żyje Kościołem i wiarą – podkreśla ks. Dąbrówka.

Dużo wiernych uczęszcza również do kościołów w dekanacie Limanowa. Tam frekwencja wynosi prawie 90 proc. a także w dekanacie Łącko - ponad 86 proc.

Jeśli chodzi o przyjmowanie Komunii Świętej, statystyki wyglądają podobnie. Najwięcej, bo około 38 proc. wiernych przystępuje do komunii w kościołach dekanatu Ujanowice, nieco mniej bo 34 proc. w dekanacie Limanowa i 33,7 proc. w dekanacie Krynica.

Najniższy wskaźnik frekwencji w diecezji tarnowskiej zanotowano w dekanacie Mielec - Południe i wynosi on ponad 54 proc. Tam także jest najniższy odsetek osób przyjmujących Komunię, który wyniósł 16 proc. W tarnowskich dekanatach frekwencja na Mszach św. wynosi ok. 62 proc., a w sądeckich sięga 68 proc.

RG [email protected], Źr. Diecezja Tarnowska, Fot. Krzysztof Łańka/Synaj.tv / IlustracyjnaDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)