Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 15 sierpnia. Imieniny: Marii, napoleona, Stelii
15/05/2017 - 08:00

Sukces młodego programisty z Gołkowic

9 maja w Katedrze Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uczeń VI klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach – Miłosz Winczowski odebrał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty tytuł laureata konkursu programistycznego „Małopolskie Baltie 2017”.

Konkurs ten ma na celu rozbudzanie zainteresowań informatyką oraz wyłanianie uczniów utalentowanych w kierunku programowania. Młodzi ludzie rywalizują w tworzeniu programów, używając języka Baltie - narzędzia do nauki programowania strukturalnego. Baltie to pierwszy, całkowicie graficzny język programowania, w którym program tworzy się, przeciągając ikony. SGP Baltie zawiera polecenia dla animacji, multimediów, pętle, instrukcje warunkowe, zmienne, operatory logiczne, polecenia dla myszy, polecenia z klawiatury, polecenia do pracy z katalogami i plikami, funkcje matematyczne. Przyjazne środowisko sprawia, że z Baltim mogą pracować nawet zupełnie małe dzieci, a możliwości funkcjonalne tworzą z niego narzędzie dla całkiem zaawansowanych programistów.

Sukces Miłosza to nie pierwsze osiągnięcie uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach w konkursach informatycznych.  W edycji 2016 laureatem konkursu był uczeń Sebastian Korona, a finalistami uczniowie: Maksymilian Firlej, Krzysztof Kudłacz, Miłosz Winczowski, Marcin Krzak, Andrzej Zygmunt i Krzysztof Kowalczyk.

W edycji 2015 konkursu „Małopolskie Baltie” uczeń Marcin Krzak był finalistą, a w 2014 roku pięciu uczniów:  Jan Gancarczyk, Michał Cebula, Kacper Bryła, Józef Szabla i Michał Szewczyk – zdobyło dyplom finalisty.

Uczniowie Szkoły w Gołkowicach regularnie biorą też udział w Międzynarodowym Konkursie programowania w Baltim.

W roku 2016 aż dziesięcioro uczniów Zespołu Szkół brało udział w etapie krajowym tegoż konkursu. Byli to uczniowie szkoły podstawowej: Andrzej Zygmunt, Maksymilian Firlej, Sebastian Korona, Krzysztof Kudłacz, Marcin Krzak, Miłosz Winczowski, Krzysztof Kowalczyk, Patrycja Golonka oraz gimnazjum: Michał Cebula i Jan Gancarczyk.

W roku 2015 trzech uczniów szkoły podstawowej – Sebastian Korona, Krzysztof Kudłacz i Andrzej Zygmunt – oraz dwóch uczniów gimnazjum :  Michał Cebula i Jan Gancarczyk – brało udział w finale międzynarodowym, który odbył się w Warszawie, gdzie uczniowie mieli również przyjemność zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik.

W roku 2014 uczeń Szkoły Podstawowej, Michał Cebula, brał udział w finale krajowym w Gdańsku oraz w finale międzynarodowym w Rzeszowie. Miał przy tym okazję zwiedzić m.in. siedzibę firmy INTEL w Gdańsku oraz brać udział w zajęciach warsztatowych programowania robotów.

Zespół Szkół w Gołkowicach wraz z dyrekcją aktywnie włącza się w organizację tegoż konkursu, corocznie będąc jedną z placówek organizujących etap powiatowy „Małopolskiego Baltie” oraz  etap wojewódzki Międzynarodowego Konkursu Baltie.

oprac. T. Żurawski

Programista z Gołkowic
Sukces młodego programisty z Gołkowic


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)