Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 24 maja. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
04/04/2024 - 13:30

Sądeczanin Jerzy Giza został uhonorowany wyjątkową, prestiżową nagrodą

Dla pochodzącego z Nowego Sącza Jerzego Gizy, słowa "Bóg, Honor i Ojczyzna" zawsze są na pierwszym miejscu. Za działalność pedagogiczną, niepodległościową i społeczną został uhonorowany wieloma nagrodami. Do tej długiej listy doszło teraz kolejne, prestiżowe wyróżnienie.

Pochodzący z Nowego Sącza  Jerzy Giza  został uhonorowany nagrodą  województwa małopolskiego „Pamięć i Tożsamość.”

To prestiżowe wyróżnienie nawiązuje do życia i dzieła patrona Małopolski – Św. Jana Pawła II. Przyznawane jest  w dwóch kategoriach - „organizacja pozarządowa” oraz „osoba”-  za propagowanie historii, postaw patriotycznych, budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz podtrzymywanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

Dla pochodzącego z Nowego Sącza  Jerzego Gizy, słowa "Bóg, Honor i Ojczyzna" są zawsze  na pierwszym miejscu. Za działalność pedagogiczną, niepodległościową i społeczną został uhonorowany wieloma nagrodami. Lista jest długa i imponująca. To między innymi Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej i  złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.  Za działania na rzecz wolności słowa w Polsce został także odznaczony Medalem „Niezłomnym w Słowie”.

W 2010  roku Jerzy Giza otrzymał doroczną honorową nagrodę „Sądecczyzna” im. Szczęsnego Morawskiego za najlepszą publikację dotyczącą dziejów i kultury Sądecczyzny za książkę "Nowosądecka lista katyńska", a w roku 2015 nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora za książkę "Sądecki garnizon i jego żołnierze w pierwszych latach niepodległości 1918–1922".

Sądeczanin jest twórcą i dyrektorem pierwszej niepublicznej szkoły w Polsce - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie oraz Społecznego Gimnazjum nr 1 im. Herberta. Jest też założycielem Komitetu Uczczenia Pamięci Sądeczan Pomordowanych na Wschodzie przekształconego w Sądecką Rodzinę Katyńską.  W czasach prześladowań solidarnościowej opozycji współpracował z prasa podziemną.  W PRL-u był  inwigilowany przez SB i relegowany z pracy za "nieprzestrzeganie socjalistycznego i laickiego charakteru szkoły". ([email protected])Dziękujemy za przesłanie błędu