Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 6 czerwca. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
05/10/2019 - 19:40

Prestiżowa nagroda literacka dla Piotra Tengowskiego z sądeckiego cechu

Prestiżowa nagroda specjalna im. W. Reymonta, którą Piotr Tengowski, pracownik Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu odebrał kilka dni temu w Warszawie jest docenieniem jego żmudnej pracy. Otrzymał ją za książkę pt. „Dzieje rzemiosła nowosądeckiego”. To unikatowe dzieło zostało zgłoszone w tym roku do konkursu o Nagrodę im Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

Gala wręczenia Nagród Literackich im. Władysława Reymonta odbyła się w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. W tym roku po raz pierwszy wspomnianą nagrodę przyznano w trzech kategoriach - za całokształt twórczości, za dzieło literackie oraz za działalność okołoliteracką. Pisarzy nagradzało jury, w skład którego weszli pisarze-laureaci Nagrody, Prezydium Zarządu ZRP i szefowie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Związku Literatów Polskich.

W tym roku nagrodą specjalną im. W. Reymonta, która jest przyznawana rzemieślnikom – pisarzom, jury uhonorowało Piotra Tengowskiego, pracownika Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.

Kolejnym sądeckim akcentem podczas uroczystej gali było wyróżnienie dla nominowanej do nagrody przez Izbę Rzemieślniczą w Nowym Sączu Jadwigi Marzec za książkę „Marzenia nie liczą lat”. Przypomnijmy, że jest to książka przedstawiająca fascynujące losy Grażyny Kulig, znanej sądeckiej malarki, długoletniej członkini sądeckiego cechu, rzemieślniczki-tapicerki. Również i ta książka była zgłoszona w tym roku do konkursu o Nagrodę im Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

W pałacu Chodkiewiczów laudację na rzecz autora wygłosił Jan First, prezes Zarządu i starszy sądeckiego cechu. Podkreślił on, że wydawcą książki jest właśnie sądecki cech i, że prezentuje traktuje o rzemiośle, od założenia grodu w 1292 roku aż do czasów współczesnych. Książka ukazała się w 130-lecie cechu, ale również wplotła się w obchody 725-lecia lokacji miasta Nowego Sącza.

Jan First bardzo mocno zaakcentował, że rzemiosło i kupiectwo tworzyło miasto Nowy Sącz, i jego historię.

W imieniu kapituły wyróżnienia wręczył Jan Gogolewski, prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski.

Publikacja, za którą Piotr Tengowski otrzymał nagrodę specjalną liczy 673 strony.

Autor dzieła Piotr J. Tengowski, w przeszłości znany cukiernik, a następnie związany z Izbą Rzemieślniczą i Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości prowadzi czytelnika, który zagłębi się w tej publikacji ścieżkami sądeckiego rzemiosła od okresu przedlokalcyjnego, aż do 2016 roku.

Publikacja, jak napisał w słowie od cechmistrza – Jan First, starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu - ukazuje zmienne losy rzemiosła w czasach lokacji Nowego Sącza, w okresie rozwoju miasta w wiekach XIV i XV, w okresie niewoli narodowej, w niespokojnych latach zawieruch wojennych. Autor, jak zaznaczył First, oświetla jasne strony historii rzemiosła i wskazuje na jej ciemniejsze karty.

Sam jej autor – Piotr Tengowski zastrzega, że książka jego autorstwa nie powinna pretendować do miana pracy naukowej. Według niego jest to raczej nieco bardziej szczegółowa, wielowątkowa opowieść o rzemiośle i rzemieślnikach miasta Nowego Sącza

- Portret rzemiosła bez miasta byłby niepełny, podobnie jak miasta bez rzemiosła. Tych historii rozdzielić się nie da – uważa.

Autor czerpie głęboko z wcześniejszych opracowań ks. Jana Sygańskiego i „Dziejów miasta Nowego Sącza” pod red. prof. Feliksa Kiryka.

Czym dla Piotra Tengowskiego jest ta prestiżowa nagroda?

– Jest to nagroda za moją żmudną pracę – odpowiada skromnie autor wspomnianej publikacji. - Jest powodem do dumy i spełnieniem, gdyż całe życie zawodowe zajmowałem się rzemiosłem, najpierw jako rzemieślnik prowadzący własną działalność gospodarcza, jako działacz rzemiosła, przewodniczący Zarządu Izby Rzemieślniczej w Nowym Sączu, a potem jako pracownik sądeckiego cechu. Dziękuje władzom cechu i prezesowi Janowi Firstowi, a także sądeckiemu historykowi Leszkowi Migrale za wsparcie merytoryczne.

Nagroda Literacka im. Władysława St. Reymonta została ustanowiona w 1994 roku dla upamiętnienia postaci wybitnego pisarza-rzemieślnika-Noblisty. Organizatorem i fundatorem nagrody jest Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).

[email protected], fot, arch. Sadeczanin.info, źródło: własne, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu.Dziękujemy za przesłanie błędu