Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 14 kwietnia. Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana
22/01/2017 - 11:55

Prawie 1100 członków PTTK w 2016 roku

Kolejny raz działacze, przewodnicy, przodownicy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału „Beskid” w Nowym Sączu oraz zaproszeni goście spotkali się na tradycyjnym świąteczno-noworocznym rozpoczęciu nowego roku swojej działalności. Opłatek był okazją do podsumowania minionego 2016 roku.

Spotkanie rozpoczął koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu pod kierunkiem Barbary Sławeckiej.  Zebranych zaproszonych gości i działaczy przywitał i podziękował za obecność wiceprezes Stanisław Leśnik, po którym zabrał głos prezes Oddziału „Beskid” Adam Sobczyk. W krótkim sprawozdaniu podsumował miniony 110 rok działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Oddział „Beskid” w N. Sączu, przedstawiając stan organizacyjny Oddziału, realizację założonych zadań przez działające w Oddziale Komisje i Koła w minionym Jubileuszowym roku oraz plany na nowy rok.

 Stan członków PTTK w 20l6 r. wyniósł l099 osób, czyli nastąpił wzrost o 46 członków zrzeszonych w 18 Szkolnych Kołach Krajoznawczo-Turystycznych i 5 Kolach.

 W ubiegłym roku na terenie działalności Oddziału miały  miejsce Ogólnopolskie Zloty i Spotkania i tak: 20 - 22 maja 2016 r. XII Ogólnopolski Zlot Młodzieży Wiejskiej PTTK na Ziemi Sądeckiej, w którym wzięło udział 110 osób, 13 – 16 czerwca 2016 na Ziemi Sądeckiej Ogólnopolskie Spotkanie Członków Honorowych PTTK w udziałem 31 osób, 7 – 9 października 2016 r. 47 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej na Ziemi Sądeckiej z udziałem 35 osób.

 Należy również podkreślić, że miniony rok był równocześnie rokiem Jubileuszu 110 lat  TT – PTT – PTTK, a główne uroczystości jubileuszowe odbyły się 4 – 5 czerwca w Sądeckim Ratuszu i na Przehybie z udziałem około 400 osób.

 Ponadto w minionym roku w Oddziale „Beskid” w wycieczkach, zlotach czy złazach  zorganizowanych przez Komisje, Kluby i Koła uczestniczyło ponad 6 500 osób. W kwietniu 2016 roku odbył się egzamin państwowy  na przewodnika beskidzkiego, który zdało z wynikiem pozytywnym 20 osób, z czego  14 osób zasiliło Koło Przewodników w Nowym Sączu.

 Kończąc sprawozdanie z działalności Oddziału w 2016 r. kol. Prezes  podziękował wszystkim zebranym za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu  wielu imprez, a równocześnie podkreślił, że zaplanowane i zrealizowane zadania nie  zostałyby w 100 % wykonane, gdyby nie pomoc Urzędu Miasta i Starostwa Nowosądeckiego, za co na ręce obecnych przedstawicieli tych instytucji złożył serdeczne  podziękowania.

 Prezes Sobczyk poinformował zebranych, że obecny 2017 rok będzie upływał  pod znakiem kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Na walnych Zebraniach członkowie  PTTK dokonają oceny dotychczasowych działań, wytyczą główne kierunki pracy na  następną 4-letnią kadencję i wybiorą nowe władze.

 Zgodnie z wieloletnią tradycją przybyli księża : ks. dr Jerzy Jurkiewicz   prepozyt bazyliki św. Małgorzaty w i ks. dr. Andrzej Jedynak – kapelan Oddziału  „Beskid” w Nowym Sączu. Przygotowanie świąteczne sali, wspaniałe wypieki i obsługę kelnerską wykonała młodzież z Zespołu Szkół nr 1 im, Komisji Edukacji Narodowej w Nowym Sączu pod kierunkiem Anety Durlak-Jamro.

 Zofia Winiarska- Hebenstreit

Opłatek PTTK "Beskid" Nowy Sącz


Dziękujemy za przesłanie błędu