Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 24 stycznia. Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy
30/11/2016 - 10:55

Pojechali aż do Austrii. Młodzież z Grybowa na stażu

Uczniowie z Grybowa odbywali miesięczne staże w Austrii w ramach projektu pt: „Staż w gastronomii z wykorzystaniem ECVET gwarantem uzyskania europejskich kwalifikacji zawodowych – Praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach w Austrii, realizowanego ze środków POWER na zasadach programu Erasmus plus.

Koordynatorem tego przedsięwzięcia oraz organizatorem pobytu młodych grybowian poza  granicami naszego kraju był dr Tomasz Walicki. Projekt był skierowany do 22 uczniów szkół średnich z Grybowa. Niemal w całości grupę stanowili uczniowie z gminy Grybów. Praktykanci w wakacje tego roku odbyli staż w Austrii, w przedsiębiorstwach gastronomiczno-hotelarskich, w których to mogli podnosić swoje kompetencje zawodowe, kulturowe oraz językowe.  Przez cały okres pobytu uczestnicy projektu stażu znajdowali się pod opieką dyrektor Aldony Biedermann z  instytucji edukacyjnej "Bildungsberatung & Vermittlungsagentur" z St. Veit (Karyntia.). W trakcie jego odbywania dla praktykantów zorganizowana została dodatkowo wycieczka kulturoznawcza do Wenecji.

Uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności zawodowe, językowe a także poznać kulturę i obyczaje panujące w Austrii.

Ja jako koordynator projektu i opiekun uczniów jestem zadowolony z przebiegu projektu. Uczniowie wrócili bogatsi o nowe doświadczenia zawodowe, życiowe i językowe. Z pewnością ułatwi im to start w dorosłe życie, dlatego jestem wdzięczny partnerowi z Austrii „Bildungsberatung & Vermittlungsagentur” za umożliwienie uczniom odbycia praktyk. Planujemy już kolejne staże – mówi dr Tomasz Walicki.

Wszyscy uczniowie otrzymali od instytucji austriackiej certyfikat potwierdzający ich praktyki zawodowe oraz pobyt w Austrii a także dokument Europass mobilność wydawany i zatwierdzany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

Grybów staż w Austrii


Dziękujemy za przesłanie błędu