Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 7 sierpnia. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
20/07/2015 - 13:00

Owoce w szkole. Szkoły chętnie przystępują do programu

Agencja Rynku Rolnego opublikowała listę szkół podstawowych z Małopolski, zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole” na I semestr roku szkolnego 2015/2016 oraz wykaz zatwierdzonych dostawców. Warunkiem realizacji dostaw owoców i warzyw dla dzieci uczestniczących w programie w danej szkole podstawowej jest zawarcie umowy pomiędzy szkołą podstawową a zatwierdzonym dostawcą.
Szkoła podstawowa umieszczona na opublikowanej liście może zawrzeć umowę wyłącznie z jednym zatwierdzonym dostawcą.

Agencja zatwierdziła 17 dostawców w Małopolsce. Na Sądecczyźnie są to: Spółdzielnia Ogrodnicza Ziemi Sądeckiej oraz Handel Detaliczny Poza Siecią Sklepową - Maria Wołoszyn z Muszyny.

Lista obejmuje 1312 małopolskich szkół, wśród nich wiele z subregionu sądeckiego. Wykaz wszystkich szkół znajduje się na stronie Agencji Rynku Rolnego.

Celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci przez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, a także propagowanie zdrowego odżywiania w ramach działań edukacyjnych realizowanych w szkołach podstawowych.

Program ma również przeciwdziałać otyłości dzieci i związanym z nią chorobom. Każde dziecko uczestniczące w programie „Owoce w szkole” otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego.

Owoce i warzywa są dostarczane do szkół 2, 3 lub 4 razy w tygodniu przez okres 10 wybranych tygodni w ciągu semestru.

W roku szkolnym 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła program „Owoce w szkole”, do którego przystąpiła również Polska. Jest on w trzech czwartych finansowany przez Unię Europejską, a w jednej czwartej przez państwo.

(opr.jg) źródło: ARR
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)