Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 29 października. Imieniny: Angeli, Przemysława, Zenobii
15/05/2020 - 10:10

Nowy Sącz: kolejne przedszkola w mieście się otwierają. Które?

Osiemnastego maja (poniedziałek) w Nowym Sączu, po wielu tygodniach zamrożenia, w związku z sytuacją pandemiczną otwierają się kolejne placówki edukacyjne. Mowa tutaj o niektórych przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach.

Na otwarcie zdecydowały się te przedszkola i oddziały przedszkolne, które miały zapewnienie rodziców, że poślą do placówki swoje dzieci. Oczywiście takie placówki muszą, w czasach pandemii koronawirusa spełniać wymogi głównego inspektora sanitarnego oraz ministra edukacji narodowej.

Czytaj także: Nowy Sącz: żłobki wznowiły działalność. Jak funkcjonują w dobie koronawirusa?

- Od poniedziałku uruchamiamy miejskie przedszkola nr 7 na ul. Krakowskiej, nr 20 na Gorzkowskiej oraz Zespół Przedszkoli na ul. Paderewskiego – mówi Magdalena Majka, wiceprezydent Nowego Sącza.

Wiceprezydent Majka zaznaczyła, że kolejne dwie szkoły podstawowe nr 7 i 16, nad którymi pieczę sprawuje miasto są przygotowane na to, aby w każdej chwili wyjść z zamrożenia i się uruchomić, ale obecnie, po konsultacji z rodzicami nie było zainteresowania.

Pozostałe placówki spełniły, w związku z obostrzeniami niezbędne wytyczne ministra edukacji narodowej i głównego inspektora sanitarnego. Kiedy i czy uruchomią się?

Wszystko zależy od tego, czy rodzice zdecydują się posłać dzieci do placówki. Wiceprezydent Majka przyznaje, że sytuacja jest bardzo dynamiczna.

Od poniedziałku uruchamiają się także oddziały przedszkolne działające w szkołach podstawowych nr 1, 2, 15, 18 i 20 w Nowym Sączu.

Główny inspektor sanitarny jasno sprecyzował wytyczne przeciwepidemiczne m.in. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i żłobków. Grupy powinny liczyć do 12 dzieci i przebywać w jednej wyznaczonej sali pod opieką tego samego opiekuna. Pracownicy tych placówek powinni dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu, higienę oraz o dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu.

Według tych wytycznych jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona. Grupy dzieci nie powinny stykać się ze sobą. Mogą liczyć, tak, jak już wspomnieliśmy maksymalnie 12 dzieci, a w pewnych uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można ją powiększyć o nie więcej niż dwoje dzieci. Sanepid zaleca też, by do grupy przyporządkowani byli ci sami opiekunowie.

Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m kw. na jedno dziecko i każdego opiekuna. Trzeba pamiętać, że do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, np. łazienek i ustępów).

To jednak nie wszystkie obostrzenia. W sali, w której przebywają dzieci, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze dokładnie czyścić lub dezynfekować. Dzieci zaś nie powinny przynosić ze sobą niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

Opiekunowie między sobą powinni zachować dystans wynoszący minimalnie 1,5 m, a osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. Obowiązuje też zasada, że na 15 m kw. w placówce powinien przebywać jeden rodzic z dzieckiem.

Jeśli chodzi o personel pomocniczy i kuchenny, to nie może on kontaktować się z dziećmi i z opiekunami grup.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)