Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 2 października. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
11/09/2023 - 23:15

Nie jesteś zdecydowany jaki kierunek wybrać? Zapoznaj się z nowością w ANS w Nowym Sączu

Nowa oferta w Wydziale Nauk Humanistycznych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu to studia na kierunku Lingwistyka dla biznesu. Przygotowują do wykonywania zawodu specjalisty językowego wsparcia biznesu.

Kierunek studiów przygotowuje studentów do pracy w zawodzie specjalisty językowego ds. wsparcia biznesu. Absolwent będzie posiadał wiedzę z dyscyplin językoznawstwo oraz nauki o zarządzaniu i jakości oraz będzie znał zastosowanie tej wiedzy w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych. Wiedza ta będzie mogła być wykorzystywana do rozwiązywania problemów językowych występujących w działalności gospodarczej.

Wiedza z zakresu zarządzania będzie sprzyjała lepszemu rozumieniu procesów biznesowych, co będzie pomocne w proponowaniu i realizacji bardziej efektywnych rozwiązań problemów językowych. Szczególnie istotną rolę w pracy specjalisty językowego ds. wsparcia biznesu będą miały umiejętności językowe.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w podmiotach gospodarczych, w których potrzebna jest umiejętność posługiwania się językiem angielskim (na poziomie C1 według ESOKJ) oraz ewentualnie drugim językiem obcym na poziomie B2 według ESOKJ (w przypadku wyboru języka niemieckiego lub rosyjskiego) lub na poziomie A2 według ESOKJ w przypadku wyboru języka chińskiego.

Specjalista językowy ds. wsparcia biznesu będzie wspierał procesy biznesowe pod względem obsługi językowej oraz w rozwiązywaniu problemów językowych. Do typowych czynności zawodowych specjalisty językowego ds. wsparcia biznesu należą:

  • redagowanie dokumentów biznesowych,
  • opracowywanie prezentacji,
  • przygotowywanie poprawnych językowo wystąpień, ich sprawdzanie,
  • wsparcie w analizie i tłumaczeniu dokumentów wykorzystywanych w działalności gospodarczej,
  • przygotowywanie tłumaczeń dokumentów handlowych i marketingowych,
  • wsparcie językowe w tworzeniu, redagowaniu i korekcie treści reklamowych, ofertowych, promocyjnych oraz komunikatów wykorzystywanych w mediach społecznościowych.

Absolwent będzie także przygotowany do udzielania wsparcia w rozmowach biznesowych przy obsłudze klienta obcojęzycznego. Będzie także wspomagał prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji lub w zależności od potrzeb i możliwości sam je prowadził.

Absolwent będzie mógł przygotowywać i redagować prezentacje dla kadry zarządzającej i innych pracowników. Umiejętności komunikacyjne, zarówno werbalne, jak i pisemne, będą wspomagały innych pracowników w skutecznym porozumiewaniu się z klientami, współpracownikami oraz innymi zainteresowanymi stronami.

Umiejętność posługiwania się językami obcymi będzie wykorzystywana do pomagania współpracownikom w poprawnym formułowaniu zapytań i tworzeniu dokumentów. Znając specjalistyczne słownictwo i zwroty charakterystyczne dla języka biznesowego absolwent będzie mógł tłumaczyć dokumenty i rozmowy biznesowe.

Absolwent będzie mógł pełnić rolę doradczą w kontaktach i spotkaniach handlowych z osobami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Przyczyni się to do lepszego dostosowania się do wymagań klientów i uniknięcia potencjalnych nieporozumień, czy też niestosownych zachowań.

Rozumienie procesów biznesowych i znajomość języków obcych umożliwią absolwentowi efektywne ich wykorzystanie przy wspieraniu realizacji różnych procesów i projektów biznesowych. Znajomość zasad biznesowych w ramach kultur oraz środowisk różnych obszarów językowych pozwoli mu lepiej zrozumieć potrzeby kontrahentów oraz oczekiwania klientów. Posiadając wiedzę językoznawczą będzie mógł pomagać w osiąganiu celów biznesowych poprawnie tłumacząc, tworząc i korygując różnego rodzaju treści.

Absolwent będzie potrafił także zaprojektować warsztat pracy specjalisty językowego ds. wsparcia biznesu uwzględniając wykorzystanie narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. W przypadku konieczności absolwent będzie także potrafił korzystać ze wsparcia biur tłumaczeń.

Specjalista językowy ds. wsparcia biznesu może pracować na samodzielnym stanowisku obsługując pod względem językowym, w zależności od zapotrzebowania, różne działy w podmiotach gospodarczych. Zakłada się, że pracownicy innych działów (np. działu marketingu, działu sprzedaży, działu obsługi klienta) mieliby zapewnione kompleksowe wsparcie przy rozwiązywaniu problemów językowych występujących w działalności gospodarczej. 

Absolwent, mając wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, będzie mógł ją wykorzystać do zaprojektowania, uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w ramach której mógłby obsługiwać klientów (w tym inne podmioty gospodarcze) świadcząc usługi dotyczące rozwiązywania problemów językowych.

Uwieńczeniem studiów będzie realizowana w ramach seminarium dyplomowego praca aplikacyjna, która może być wykorzystana w działalności podmiotów gospodarczych.

Absolwent kierunku może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych, na których może nabyć bardziej ukierunkowane i specjalistyczne kompetencje i umiejętności, które będą oczekiwane i przydatne w przyszłości przez pracodawców.

Więcej na stronie: LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu