Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 lutego. Imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława
13/05/2016 - 11:25

Mistrzowie ortografii z gminy Łącko

W Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii!”.

Konkurs zorganizowano dla uczniów kl. IV – VI szkół podstawowych gminy Łącko, a wzięło w nim udział 19 uczniów z 10 szkół podstawowych (Jazowsko, Kadcza, Kicznia, Łącko, Maszkowice, Obidza, Szczereż, Zabrzeż, Zagorzyn, Zarzecze). Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej ( tekstu z lukami, rebusów i krzyżówki) i komputerowej, opartych na wiadomościach z różnych przedmiotów nauczania.  Za sprawdzian można było uzyskać maksymalnie 190 punktów (część pisemna – 85, część komputerowa – 105).

Najlepsze wyniki uzyskali:
I miejsce – Weronika Cebula (170p.), ucz. kl. V SP w Kadczy (op. A. Cebula),
II miejsce – Magdalena Chrupek (169p.), ucz. kl. Vb SP w Jazowsku (op. M. Potoczek),
III miejsce – Dominik Lizoń (166p.), ucz. kl. VI SP w Obidzy ( op. D. Bazielich ),
IV miejsce – Magdalena Janik (165p.), ucz. kl. VI SP w Kadczy ( op. A. Szwarkowska),
V miejsce – Arkadiusz Krupa (159p.), ucz. kl. V SP w Kiczni (op. E. Cidyło),
VI miejsce – Izabela Kurnyta (154p.), ucz. kl. VI SP w Zagorzynie (op. J. Jawor); Izabela Owsianka (154p), ucz. kl. VI SP w Obidzy; Kamil Peciak (154p.), ucz. kl. VIa SP w Łącku (op. L. Majerska).

Obecni na podsumowaniu konkursu: przewodnicząca Rady Gminy Bernadetta Wąchała-Gawełek, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej Jadwiga Jastrzębska oraz dyrektor ZSP w Kadczy Stanisław Szwarkowski wręczyli nagrody i dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli - opiekunów i sponsorów upominków rzeczowych.

Nad sprawnym przebiegiem czuwała Komisja konkursowa w składzie: A. Szwarkowska (przewodnicząca), D. Bazielich, K. Dziedzic, J. Florian, J. Jastrzębska, J. Jawor, L. Majerska, D. Postrożny, M. Potoczek, D. Potoniec podkreśliły wysoki poziom wiedzy i umiejętności ortograficznych uczestników, jednocześnie składając im serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

Fundatorami nagród, dyplomów i upominków dla dzieci byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, Firma „BiurOwiec”, Anna Baran z Zabrzeży oraz Rada Rodziców przy ZSP w Kadczy.

ZSP w Kadczy

Mistrzowie ortografii z gminy Łącko


Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020