Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
21/04/2021 - 23:20

Matura 2021: dezynfekcja, maseczki, wietrzenie sal. CKE publikuje wytyczne

Dezynfekcja, dystans, maseczki oraz wietrzenie sal. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała 19 kwietnia wytyczne, dotyczące tegorocznych egzaminów, w tym maturalnych, które rozpoczną się 4 maja i potrwają do 20. maja.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała (19 kwietnia) sanitarne wytyczne, dotyczące egzaminów, ósmoklasisty, maturalnego, a także potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych. Są one podobne do obowiązujących w marcu br., próbnych egzaminów oraz tych przeprowadzonych w ubiegłym roku.

Podstawowymi zasadami zachowania bezpieczeństwa są m.in.: dezynfekcja, dystans, maseczki, wietrzenie sal. W dokumencie zapisano również, że na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Obowiązuje to zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu.

Na terenie szkoły należy mieć zakryte usta i nos, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego podczas egzaminów zawodowych.

Podczas egzaminów muszą być zachowane odpowiednie 1,5 metrowe odstępy między uczniami i między uczniami a nauczycielami. Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu. W zaleceniach jest też informacja, aby unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą i salą egzaminacyjną przed i po egzaminach. (MK) fot. ilustracyjne Dziękujemy za przesłanie błędu