Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 6 czerwca. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
26/05/2018 - 16:25

Małopolskie Talenty - Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych opanowane!

Dzisiejszy, szczególny dzień, 26 maja, był pełen pracy dla pociech mam, które dziś obchodzą swoje święto. 160 najbardziej utalentowanych uczniów w wieku gimnazjalnym z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego kształciło się w ramach projektu "Małopolskie Talenty".

Dzisiaj też w 2 kolejne grupy matematyczne uzupełniły pełen skład wszystkich 10 grup uczestników projektów realizowanych przez Fundację Sądecką na terenie dwóch powiatów: nowosądeckiego oraz miasta Nowego Sącza. Pojedyncza grupa to 16 osób. Jak wcześniej relacjonowaliśmy w projekcie dla uczniów ze szkół w Nowym Sączu biorą udział cztery 16-osobowe grupy, które zostały wykrystalizowane na podstawie diagnozy uzdolnień. Mamy więc grupę uzdolnioną z języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podobnie jest w przypadku uczniów ze szkół w miejscowościach zlokalizowanych w powiecie nowosądeckim, z tym, że mamy tu sześć grup: 1 przedsiębiorcza, 1 informatyczna, 2 językowe i 2 matematyczne.

Młodzież uczestniczy w zajęciach z dziedzin przedmiotowych właściwych dla swoich uzdolnień. Dodatkowo jednak uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach, których celem jest rozwój umiejętności uczenia się jak i komunikacji, co jest niezwykle ważne zarówno dla samorozwoju jak i na dzisiejszym rynku pracy. Są to tzw. kompetencje ponadprzedmiotowe.

Co więcej uczestnicy zajęć będą mogli wziąć udział  w Letniej Szkole Młodych Talentów do czego już zachęcamy. Letnia Szkoła Młodych Talentów kierowana jest do najbardziej aktywnych uczniów, z wysoką frekwencją i szczególnym zaangażowaniem w uczestnictwie w zajęciach organizowanych w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych.

Letnia Szkoła Młodych Talentów ma na celu rozwijanie zainteresowań uczestników w zakresie kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności pracy metodą projektu oraz nabywanie kompetencji interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień naukowych.

Podczas zajęć uczniowie będą podzieleni na grupy wiekowe i tematyczne. Program warsztatów zostanie opracowany we współpracy z przedstawicielami nauki oraz organizacji pozarządowych zajmujących się popularyzowaniem zagadnień współczesnej nauki. Prowadzącymi zajęcia w ramach Letniej Szkoły będą naukowcy z małopolskich uczelni wyższych. Letnie Szkoły będą się odbywać w wakacje, raz do roku. Przewidywany czas trwania Letniej Szkoły Młodych Talentów to 7 dni.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW (LSMT) – I EDYCJA 2018

INFORMACJA O LETNIEJ SZKOLE MŁODYCH TALENTÓW

Przypomnijmy co już pisaliśmy. W projekcie "Małopolskie Talenty" prowadzonym przez Fundację Sądecką - beneficjenta programu Województwa Małopolskiego koordynowanego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu biorą udział tylko uczniowie tzw. II etapu edukacyjnego tj. uczniów klas odpowiadających poziomowo klasom dawnego gimnazjum czyli 7 klasy podstawówki (w przyszłym roku także 8) oraz 2 i 3 klasy oddziałów gimnazjalnych.

Fundacja Sądecka przeprowadza ten projekt w II edycjach. W zaawansowanym stadium jest właśnie pierwsza edycja, w ramach której odbywają się właśnie zajęcia. Co więcej mówimy o osobnym projekcie dla szkół z Miasta Nowego Sącza oraz dla szkół z Powiatu nowosądeckiego.

Do batalii stanęło aż 517 uczniów z 23 szkół (254 z 7 szkół z miasta oraz 263 z 16 szkół z powiatu). Uczniowi ci zostali nominowani przez własnych nauczycieli prowadzących po to by przystąpić 19 grudnia ubiegłego roku do Diagnozy Uzdolnień. Nominowani byli w zakresie czterech kompetencji: język angielski, nauki matematyczno-przyrodnicza, przedsiębiorczość, technologia informacyjno-komunikacyjna.

W wyniku diagnozy uzdolnień już wiemy, że w zajęcia  w Centrach Wsparcia uczniów Zdolnych udział bierze 160 uczniów podzielonych na 10 16-osobowych grup. I tak w projekcie dla Miasta Nowego Sącza mamy 64 uczniów (po jednej grupie z każdego przedmiotu). W powiecie nowosądeckim z kolei mamy 96 osób (po 2 grupy z języka angielskiego i matematyki oraz po jednej z przedsiębiorczości i informatyki).

Każdy z uczniów bierze udział w  zajęciach z właściwej dla siebie kompetencji przedmiotowej w liczbie 32 godziny lekcyjne. Ponadto każdy uczeń bierze udział w warsztatach z tzw. kompetencji ponadprzedmiotowych, na których będzie mógł poznać tajniki komunikacji społecznej oraz umiejętności uczenia się - czyli obszary wiedzy, których tradycyjne szkoły nie zwykły przekazywać.Te zajęcia odbędą się  wymiarze 24 godzin dla każdego. Generalnie wszystkie zajęcia i ich prowadzenie odstaje od tradycyjnego modelu nauki szkolnej, co może być nie lada atrakcją dla ich uczestników.

Zajęcia prowadzi kadra 16 nauczycieli legitymujących się stosownymi kwalifikacjami oraz ukończeniem specjalnego kursu powadzonego przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.W wyniku diagnozy uzdolnień już wiemy, że w zajęcia  w Centrach Wsparcia uczniów Zdolnych udział bierze 160 uczniów podzielonych na 10 16-osobowych grup. I tak w projekcie dla Miasta Nowego Sącza mamy 64 uczniów (po jednej grupie z każdego przedmiotu). W powiecie nowosądeckim z kolei mamy 96 osób (po 2 grupy z języka angielskiego i matematyki oraz po jednej z przedsiębiorczości i informatyki).

Wszystkie zajęcia, a będzie ich w sumie 8 dla kompetencji ponadprzedmiotowych oraz 8 dla kompetencji przedmiotowych trwają od 28 kwietnia do 29 września. Wszystkie też odbywają się w soboty - w dni wolne od nauki szkolnej. Centra Wsparcia uczniów Zdolnych zlokalizowanie są na terenie dwóch instytutów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu: Instytutu Ekonomicznego oraz Instytutu Języków Obcych.

Zdobycz intelektualna i opanowanie wyjątkowych umiejętności to nie jedyne skarby jakie będzie można wynieść dzięki zajęciom w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Dla co trzeciego uczestnika Fundacja Sądecka ufundowała stypendia naukowe im. Braci Potoczków w wysokości 1200 zł każde.

Na zakończenie projektu również młodzi adepci Centrum mogą być nominowani do udziału w Forum Młodych Liderów. Co więcej trwa również konkurs na najlepszy projekt przygotowany w grupach podczas zajęć w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych, w którym przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Nie wspomnieć już Letnią Szkołę Młodych Talentów, do które też trwają zapisy.

Kolejne zajęcia i kolejna relacja za dwa tygodnie 9 czerwca. zapraszamy do śledzenie portalu.

(P.B.)

Projekty "Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny - powiat nowosądecki" oraz "Małopolskie Talenty - II etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 10. Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2010. Projekt możliwy jest dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Regionalnego Funduszy Europejskich.

                   

26 maja - Zajęcia w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych
Małopolskie Talenty - II Etap edukacyjny (I edycja)


Dziękujemy za przesłanie błędu