Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 8 lipca. Imieniny: Arnolda, Edgara, Elżbiety
20/03/2019 - 20:15

Lekcje historii wokół "Sądeczanin Historia". Akt trzeci i ostatni

Poniżej publikujemy ostatni - jak sądzimy - akcent dyskusji między zarządem nowosądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego a redakcją kwartalnika "Sądeczanin Historia".

Zarząd Fundacji Sądeckiej Wydawca kwartalnika „Sądeczanin Historia”  ul. Barbackiego 57,  33-300 Nowy Sącz
 
 Szanowni Państwo!
Zarząd nowosądeckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego dziękuje, szczególnie Panu Jakubowi, za przesłane obszerne pismo, cechujące się obfitością poruszonych tematów, które jednak według nas nie odnosi się bezpośrednio do podniesionych kwestii. Chcemy zwrócić uwagę, że nasz protest, który nadal podtrzymujemy, dotyczył sformułowań zawartych w tekście promującym najnowszy numer kwartalnika „Sądeczanin Historia”, który to tekst został opublikowany jako tekst wstępny do pisma.

Oczywiście możemy dokonać recenzji i ustosunkować się do zawartości poszczególnych artykułów, jednak już samo słowo wstępne może mówić wiele o sposobie spojrzenia na omawiane tematy.
Dziwną praktyką zastosowaną przez Adresatów pisma, które z szacunku dla zasłużonej organizacji jaką jest Fundacja Sądecka i jej Kierownictwo, wystosowaliśmy nie jako list otwarty, ale jako korespondencję prywatną, jest rozpowszechnienie treści protestu we wszelkiego typu mediach.

Stąd też ubolewanie Pana Połomskiego, wyrażone m. in. słowami: brawo PTH, "piękną" reklamę zrobiliście naszemu miastu! wraz z wszelkimi pretensjami, powinien autor tych słów skierować pod adresem własnym lub osób, które zadecydowały o umieszczeniu pisma w przestrzeni publicznej i osób, które informowały postronne organizacje i portale internetowe.
 
Z poważaniem
Prezes Zarządu Oddziału PTH w Nowym Sączu
mgr inż. Leszek ZakrzewskiDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)