Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 6 czerwca. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
04/10/2019 - 11:10

Legenda bibliotekarstwa Maria Sosin przeszła na emeryturę. Kto ją zastąpi?

Napiszmy tylko Maria Sosin i wszystko będzie jasne. Oczywiście jest tu przymrużenie oka, ale tylko niewielkie. Maria Sosin, legenda i niekwestionowany w regionie wieloletni dyrektor Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po 51 latach pracy zawodowej przeszła waśnie na emeryturę. W 2016 roku Maria Sosin została nominowana do tytułu Sądeczanina Roku w plebiscycie organizowanym przez SKT Sądeczanin, Fundację Sądecką i portal oraz miesięcznik Sądeczanin.

Maria Sosin kierowała starosądecką biblioteką od 2002 roku i w ciągu tych lat wprowadziła starosądeckie czytelnictwo z wielkim rozmachem w XXI wiek. 

Dzięki jej staraniom i niedoścignionej umiejętności pozyskiwania środków zewnętrznych w 2012 roku oddano do użytku budynek o powierzchni 530 metrów kwadratowych dla Filii bibliotecznej w Barcicach. Maria Sosin nieustannie inspirowała dyrektorów bibliotek w powiecie nowosądeckim do sięgania po środki zewnętrzne na remonty i budowę swoich placówek.

Rozpoczęła proces komputeryzacji, zachęcała do podnoszenia kwalifikacji, uczestnictwa w różnorodnych kursach i szkoleniach, organizując konferencje, wyjazdy szkoleniowe, studyjne, podnoszące kompetencje bibliotekarzy, integrujące i scalające środowisko bibliotekarskie powiatu nowosądeckiego. Dzięki jej wsparciu i pomocy przy pisaniu wniosków do Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura bibliotek otworzono w maju 2013 r. nową filię  w Kamionce Wielkiej (Powiat Nowosądecki), a biblioteka w Podegrodziu ( Powiat Nowosądecki) także otrzymała środki na budowę nowego lokalu. Kolejnym dziełem, które dokończy już nowa pani dyrektor Monika Jackowicz-Nowak jest budowa filii biblioteki w Przysietnicy (znów przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

Zobacz też: Pierwsza dama RP Agata Kornhauser-Duda: wszyscy darmo miejcie! [WIDEO]

Maria Sosin od 1968 r. jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, od 1978 zastępcą przewodniczącego SBP Oddział Nowy Sącz, od 2000 członkiem Okręgu Krakowskiego Zarządu SBP w Krakowie, zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania w Starym Sączu (od 2009), oraz zastępcą prezesa Starosądeckiej Fundacji Kultury (od 2012).

Ale sukcesy – nazwijmy je tak w uproszczeniu – infrastrukturalne to tylko jedna strona działalności Marii Sosin. Dyrektor bowiem nieustannie organizowała spotkania autorskie, promocje książek, konkursy, sesje popularno – naukowe o zasłużonych sądeczanach i starosądeczanach. Brała także udział wraz ze wszystkimi bibliotekami w powiecie w akcjach o zasięgu ogólnopolskim, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek” i „Narodowe Czytanie”. Od wielu lat w kalendarzu imprez czołowe miejsce zajmują spotkania w ramach „Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej”, akcja „Z Książką na Walizkach” przy współpracy z Wydawnictwem Literatura, czy „Dni Tischnerowskie” - organizowane corocznie w Starym Sączu. Biblioteki mają również bogata ofertę dla dzieci organizując m.in. „Ferie w Bibliotece” i„Wakacje w Bibliotece”.

Przy okazji przypomnijmy naszą rozmowę z Marią Sosin, którą przeprowadziliśmy gdy została nominowana do tytułu Sądeczanina Roku 2016.Dziękujemy za przesłanie błędu