Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
01/12/2018 - 14:30

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. W sądeckiej WSB udaje się to naprawdę dobrze

Niedawno rozpoczął się nowy rok akademicki. Wielu tegorocznych maturzystów wybrało już kierunki dalszego kształcenia oraz swoje uczelnie, część jednak wciąż jest niezdecydowana i nadal zastanawia się nad swoją edukacyjną przyszłością. Jest to decyzja równie ważna, jak i trudna – jedna z najważniejszych w życiu każdego młodego człowieka.

Wybór uczelni i kierunku studiów nie może być w żadnym razie dziełem przypadku, czy wypadkową decyzji i nacisków rodziców lub krewnych, ale świadomym, racjonalnym procesem, który ma procentować w przyszłości satysfakcją i dobrze płatną pracą.

Podstawowym kryterium wyboru, oprócz własnych predyspozycji i zainteresowań, powinny być wymogi rynku pracy i atrakcyjność danego zawodu. Pod tym właśnie kątem każda uczelnia wyższa powinna dopasowywać swoją ofertę kształcenia, zwracając przy tym uwagę, aby była ona maksymalnie elastyczna i jak najlepiej uwzględniała indywidualne potrzeby każdego studenta.

Łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. W WSB-NLU udaje się to naprawdę dobrze. Na bazie prowadzonej od kilku lat dogłębnej analizy rynku pracy dokonywanej wspólnie z wieloma przedsiębiorstwami oraz licznych rozmów z młodymi ludźmi, jesteśmy cały czas „na bieżąco” zarówno z potrzebami pracodawców, jak z zainteresowaniami potencjalnych kandydatów. Najlepiej świadczy o tym fakt stale rosnącej od kilku lat liczby nowych studentów naszej uczelni - jesienią tego roku swoje dalsze losy edukacyjne postanowiło nam powierzyć blisko 800 studentów I roku. Kolejne zamierzają to zrobić w trakcie rekrutacji śródrocznej, którą rozpoczynamy w marcu 2019 roku.

Efektem naszych analiz jest między innymi szereg nowych, atrakcyjnych specjalności na kierunku Zarządzanie, takich jak:

 • Specjalista ds. sprzedaży (ACCOUNT MANAGER);
 • Analityk biznesowy (BUSINESS ANALYST);
 • Specjalista ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych (HOTEL MANAGER);
 • Specjalista ds. logistyki (LOGISTICS MANAGER);
 • Specjalista ds. marki i Public Relations (BRAND AND PUBLIC RELATION MANAGER);
 • Specjalista ds. reklamy internetowej (E-COMMERCE MANAGER);
 • Specjalista do spraw organizacji imprez (EVENT MANAGER);
 • Specjalista ds. BHP (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY INSPECTOR).

Na kierunku Informatyka mamy do zaproponowania dwie popularne specjalności:

 • Programista Aplikacji Biznesowych;
 • Game Developer.

  Oferujemy również możliwość rozpoczęcia studiów z wykorzystaniem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, poprzez jego zaliczenie na poczet wybranych przedmiotów
  i efektów kształcenia wymaganych na pierwszym roku, w ramach tzw. procedury PEU (potwierdzenia efektów uczenia). Procedura ta umożliwia szybsze ukończenie studiów i jest adresowana do osób posiadających, obok świadectwa dojrzałości, co najmniej:  5-letnie doświadczenie zawodowe w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia I stopnia, lub 3-letnie doświadczenie zawodowe dla osób z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera. Liczba miejsc na tego typu studia jest limitowana.

  W naszej bogatej ofercie kształcenia można znaleźć również studia podyplomowe realizowane w trzech obszarach tematycznych (zarządzanie, psychologia, informatyka), w formule łączącej zajęcia stacjonarne z kształceniem na odległość, realizowanym dzięki naszej innowacyjnej platformy Cloud Academy.

  Osoby chcące zdobyć dodatkową wiedzę w konkretnej dziedzinie lub studenci zainteresowani ukończeniem jednocześnie dwóch specjalności mogą skorzystać także z nowego sklepu
  z kursami
  , oferującego szerokie spektrum kursów realizowanych również z wykorzystaniem CloudA.
   

  Jak widać pomysłów na nowoczesne i efektywne kształcenie nadal nam nie brakuje.

  Szczegółowe informacje o naszej bogatej ofercie można uzyskać w Biurze Rekrutacji WSB-NLU:

 • Osobiście: kampus WSB-NLU, budynek C, parter, pok. nr  C023;
 • Telefonicznie: +48 18 44 99 101;
 • Elektronicznie: [email protected]

materiał partnerski







Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)