Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 sierpnia. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
10/09/2019 - 09:05

Korpus Solidarności, czyli wolontariat na lata

Wolontariat, choć znany od lat, nadal jest niedocenianą formą bezinteresownego zaangażowania w ważne społecznie inicjatywy. Na przestrzeni ostatniej dekady można wskazać setki, służących nam wszystkim, programów, akcji czy kampanii o charakterze publicznym, które powstały i funkcjonują dzięki bezinteresownej pracy wolontariuszy.

Korpus SolidarnościZe wsparciem dla idei wolontariatu w Polsce przychodzi Korpus Solidarności - Narodowy Instytut Wolności, który powstał, aby rozwijać tę szlachetną formę pracy na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa w perspektywie wieloletniej. Cele i działalność Korpusu Solidarności w Małopolsce promuje między innymi Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

Korpus Solidarności, czyli co?

Mówiąc najprościej, jest to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń. Warto też podkreślić, że Program Korpusu Solidarności koncentruje się przede wszystkim na czterech najważniejszych grupach:

  • wolontariuszach,
  • organizatorach wolontariatu,
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wolontariatu.

Kompleksowe, a co najważniejsze, długoterminowe wsparcie idei wolontariatu na lata 2018-2030 to działanie, które ma wpłynąć na większe zaangażowanie w systematyczne działania wolontariackie, co oczywiście nie wyklucza w żaden sposób istotnego wsparcia w formie okazjonalnego czy akcyjnego w różnego rodzaju inicjatywy społeczne.

Za powstaniem Korpusu Solidarności stoi wiele istotnych powodów. Chodzi przede wszystkim o podniesienie rangi działań wolontariackich i popularyzacja tej formy pracy na rzecz innych, wzbudzenie większego zainteresowania wolontariatem, zwłaszcza w długofalowej perspektywie, tak aby stał się ważną częścią naszego życia społecznego.

Pod koniec sierpnia w Nowym Sączu odbyło się pierwsze lokalne spotkanie promujące Korpus Solidarności, a jego organizatorem było Stowarzyszenie Sursum Corda. W sumie wzięło w nim udział 19 uczestników – zarówno seniorów, jak i przedstawicieli młodego pokolenia, którzy otrzymali kompleksową informację na temat tego, jak działa długoterminowy rozwój wolontariatu, mający zachęcać Polaków, a w mniejszej skali także społeczność lokalną, do systematycznego angażowania się w ważne dla ludzi, kraju i świata sprawy. 

Wolontariat. Dlaczego i gdzie?

To chyba podstawowe pytanie, jakie często zadajemy sobie przed podjęciem pracy wolontariackiej. Społecznie nadal zapominamy, że wolontariat to nie tylko bezinteresowna praca bez wynagrodzenia i ciągłe poświęcenia dla innych, ale także liczne korzyści, które decydują o naszym rozwoju w perspektywie osobistej i zawodowej. Nie zapominajmy, że praca w ramach wolontariatu to ogromna satysfakcja i zadowolenie, zdobywanie cennego doświadczenia, nowych umiejętności czy nabywanie cennych kontaktów, które często otwierają przed nami ogromne możliwości.

Co istotne, wiek nie ma tu znaczenia. Dlatego warto obalić stereotyp, że wolontariuszem mogą być wyłącznie osoby młode. A przecież w bezinteresowną pracę na rzecz choćby lokalnych społeczności od lat angażują się grupy seniorów, a także osoby aktywne zawodowo, które w ramach swoich możliwości poświęcają swój czas i dzielą się doświadczeniem w szczytnym celu.


Pozostaje jeszcze kwestia ważna kwestia: gdzie i z kim warto podejmować współpracę w ramach działań szeroko pojętego wolontariatu? Najlepiej kontaktować się z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami, których cele i forma pracy jest nam znana.

Organizacje pożytku publicznego realizują wiele ważnych społecznie programów czy kampanii i zawsze są otwarte na współpracę z wolontariuszami. Jednocześnie pamiętajmy, że wszelkie zasady związane z podejmowaną, bezinteresowną współpracą z różnymi instytucjami, są uregulowane prawnie przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wszystkich zainteresowanych ideą wolontariatu, jako działania długofalowego, zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Sursum Corda z Nowego Sącza:

tel. 18 44 11 994,
[email protected],
ul. Lwowska 11 (wejście od św. Małgorzaty 3). (kw)

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)