Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 stycznia. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
27/04/2017 - 10:00

Katolickie Liceum Plastyczne ponownie w czołówce szkół artystycznych

Nowosądeckie Katolickie Liceum Plastyczne, działające pod patronatem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, drugi rok z rzędu potwierdziło wysoki poziom nauczania zajmując drugie miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Szkół Plastycznych na etapie obejmującym makroregion południowo-wschodni, czyli w swoistym badaniu wyników kształcenia artystycznego (rysunek, malarstwo, rzeźba), organizowanym corocznie przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Szkoła z Nowego Sącza wyprzedziła licea plastyczne m. in. z Nowego Wiśnicza, Krakowa, Zakopanego, Tarnowa czy Rzeszowa. W tegorocznym przeglądzie, który odbył się 31 marca i 1 kwietna w Opolu, szkołę reprezentowało troje uczniów klasy III: Anna Michalik, Gabriela Bąk i Bogdan Popardowski.

Katolickie Liceum Plastyczne jest 4-letnim liceum kształcącym w zawodzie plastyk. To szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej, zarejestrowana i nadzorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkoła kształci młodzież w specjalizacjach: Techniki malarskie - tradycyjne techniki malarskie i pozłotnicze, Aranżacja przestrzeni – aranżacja wnętrz, Fotografia i film - fotografia artystyczna, Formy rzeźbiarskie - techniki rzeźbiarskie, Techniki graficzne - techniki druku artystycznego oraz Techniki graficzne - projektowanie graficzne oraz formy użytkowe – tkanina artystyczna. Kształcenie artystyczne połączone jest z kształceniem ogólnym w zakresie liceum ogólnokształcącego.

Absolwenci w ogromnej większości kontynuują naukę na wydziałach Architektury Wnętrz, Szkła Artystycznego, Rzeźby, Malarstwa, Form Przemysłowych, Grafiki i Multimediów renomowanych uczelni artystycznych takich jak ASP w Krakowie, ASP w Warszawie czy ASP we Wrocławiu.

Od 28 kwietnia w Galerii Sztuki SOKÓŁ można oglądać doroczną wystawę prac uczniów Katolickiego Liceum Plastycznego. Prezentowane są prace dyplomowe klasy IV oraz wyróżnione prace uczniów klas I-III. Na wystawie można zobaczyć dokonania uczniów z różnych dziedzin sztuk plastycznych, m. in. malarstwa, rysunku, rzeźby, grafiki, ikony oraz tkaniny artystycznej. Wystawa prezentuje zaledwie niewielką część prac, jakie powstały w ciągu mijającego roku szkolnego.

Fot. arch. szkołyDziękujemy za przesłanie błędu