Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 26 lutego. Imieniny: Bogumiła, Eweliny, Mirosława
18/10/2022 - 19:05

Już jest! Trzeci tom gigantycznej monografii Jerzego Gizy ukazał się drukiem

Właśnie drukarnię opuściła jeszcze gorąca wydawnicza „perełka”. Ukazał się drukiem trzeci tom "Sądecki garnizon i jego żołnierze..." autorstwa Jerzego Gizy, pochodzącego z Nowego Sącza. Czytelnicy, w tym znawcy tej tematyki czekali na najnowszy - świeżutki tom to, dwa lata.

Najnowszy tom dołączył do dwóch pozostałych. Jest to wspaniała monografia, której posiadaniem szczyci się wielu nie tylko sądeczan. To publikacja unikatowa. Trzeci tom jest najgrubszy. Liczy ponad tysiąc stron.

- Swym zakresem badawczym trzeci tom obejmuje lata 1927-1932 – powiedział Sądeczaninowi autor publikacji Jerzy Giza. - Stanowi swoistą kronikę tych sześciu lat wojskowej służby 1 pułku strzelców podhalańskich, sytuowanej na tle dziejów miasta, regionu i Polski.

Ile biogramów znajduje się w trzecim tomie publikacji?

Tom trzeci „Sądeckiego garnizonu…” zawiera 208 biogramów (70 oficerów i 138 podoficerów), co razem z dwoma poprzednimi tomami daje łącznie – 1140 biogramów. Do tego trzeba dodać jeszcze setki żołnierskich postaci wymienionych w przypisach (legioniści, peowiacy oficerowie rezerwy WP, funkcjonariusze PP i Straży Granicznej).

Na ponad tysiącu stu stronach Jerzy Giza opisał pokojową służbę 1 p.s.p., w której ważną częścią poza działalnością wojskową w Garnizonie Nowy Sącz były systematyczne działania nad podnoszeniem poziomu kulturowego żołnierzy i stałe wzbogacanie wiedzy fachowej podoficerów i oficerów zawodowych oraz rezerwy.

- W pierwszym przypadku czyniono tak poprzez organizowanie kursów dla analfabetów (tzw. Uniwersytet Żołnierski), rozwijanie czytelnictwa, działalność Teatru Żołnierskiego, seanse kinowe, audycje radiowe, w drugim zaś aspekcie przez doskonalenie zawodowe i działalność w Towarzystwie Wiedzy Wojskowej oficerskiej i podoficerskiej kadry zawodowej – dodaje nasz rozmówca.

Jerzy Giza podkreśla, że niezwykle ważną częścią działalności Garnizonu Nowy Sącz była współpraca z władzami miasta i powiatu (Komitet Powiatowy Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, Komitet Powiatowy Ligi Obrony Powietrznej Państwa, Komitet Powiatowy Obchodu 10-lecia zwycięskiego odparcia najazdu bolszewickiego).

Garnizon współpracował również z licznymi organizacjami społecznymi jak Polski Biały Krzyż, Towarzystwo Opieki nad Żołnierzem, Towarzystwo Szkoły Ludowej, Towarzystwo „Beskid”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Legionistów Polskich, Związek Oficerów Rezerwy, Komitet Odbudowy Zamku, Obywatelski Komitet dla przyjęcia Zjazdu Związku Legionistów w Nowym Sączu, Komitet Obchodu Uroczystości Święta Morza Polskiego, Komitet Floty Narodowej, Miejski Komitet dla zwalczania skutków bezrobocia, Towarzystwo Śpiewacze „Echo”, Towarzystwo Dramatyczne i inne.

Tom trzeci ukazał się dzięki wsparciu Marka Kwiatkowskiego, starosty nowosądeckiego, który w słowie wstępnym tej publikacji napisał, że jest to „niezmiernie istotne dzieło nie tylko w kontekście Sądecczyzny, ale także unikatowe w wymiarze ogólnopolskim”.

W najnowszym tomie "Sądecki garnizon i jego żołnierze..." znajdziemy także między innymi opinie gen. Stanisława Laciugi, komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, który podkreślił (poza walorem historycznym) również rolę tej monografii w kształtowaniu patriotycznych postaw młodzieży „poprzez życiorysy, które zdobią karty tej księgi” i mogą zachęcić do poświęcenia się młodych Polaków mundurowej służbie naszej Ojczyźnie.

Tom trzeci jest przedostatnią częścią monografii nowosądeckiego garnizonu, która zostanie doprowadzona do dnia 31 sierpnia 1939 r.

Kiedy spotkanie autorskie?

Spotkanie autorskie zaplanowane jest w listopadzie w historycznych koszarach 1 p.s.p. we współpracy z dowództwem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz Polskim Towarzystwem Historycznym Oddział Nowy Sącz.

[email protected], fot. z zasobów Jerzego Gizy.Dziękujemy za przesłanie błędu