Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 11 sierpnia. Imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
10/02/2020 - 14:00

Instytut Techniczny PWSZ podbija Sądecczyznę nowymi specjalnościami

Rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia w Instytucie Technicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Będzie ona trwać do 14 lutego 2020 roku. Studia trwają tylko trzy semestry i są przeznaczone dla absolwentów, którzy ukończyli studia I stopnia (trwające co najmniej 7 semestrów), posiadających tytuł inżyniera.

W grudniu 2018 r. Uczelnia uzyskała zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie studiów II stopnia o profilu praktycznym na kierunku Informatyka. Poza tym Instytut Techniczny wprowadził kilka nowych specjalności. 

W IT student uzyskuje niezbędną wiedzę specjalistyczną, dzięki której jest w stanie sprostać wymaganiom obecnego rynku pracy. Dzięki odpowiednio dostosowanemu programowi kształcenia, każda specjalność drugiego stopnia spełnia wymogi i oczekiwania stawiane przez współczesny, dynamicznie rozwijający się przemysł krajowy i międzynarodowy. Przedsiębiorstwa i instytucje, z którymi współpracuje Instytut Techniczny, na bieżąco przekazują swoje uwagi dotyczące zmian w programach kształcenia, a dzięki wykwalifikowanej kadrze i bogatemu zapleczu laboratoryjnemu kadra naukowo-dydaktyczna jest w stanie przekazać studentom niezbędną wiedzę i zapewnić nabycie umiejętności praktycznych.

Instytut Techniczny posiada bogatą ofertę kształcenia, na kierunkach studiów II stopnia:

  1. Mechatronika, trzy specjalności:

           - Bionika w systemach mechatronicznych (NOWOŚĆ!),
           - Mechanika pojazdów i maszyn roboczych,
           - Mechanika w systemach produkcyjnych.

  1. Zarządzanie i inżynieria produkcji, dwie specjalności:

- Inżynieria rekonstrukcji (NOWOŚĆ!),
- Technologie produkcji i eksploatacja systemów technicznych.

  1. Informatyka (NOWY KIRUNEK), specjalność:

- Programowanie systemów informatycznych (NOWOŚĆ!).

Absolwenci każdego kierunku są przygotowani do pracy w przemyśle, jak również do założenia oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci kierunku Mechatronika są poszukiwani głównie w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym oraz w jednostkach projektowych i wytwarzających układy mechatroniczne. Warto dodać, że kierunek poszerzony o nową specjalność (Bionika w systemach mechatronicznych) pozwala sprostać zmianom, zachodzącym w obszarze nauk technicznych, a w szczególności rosnącemu znaczeniu kształcenia w zakresie nowoczesnego projektowania i rozwiązywania problemów technicznych w oparciu o obserwację rozwiązań występujących w przyrodzie. Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie zarówno w obszarze techniki, jak i w innych obszarach poza technicznych np. inżynierii biomedycznej, sztuce, kryminalistyce.

Absolwenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji są poszukiwani w przedsiębiorstwach produkcyjnych o zaawansowanych technologiach, jednostkach gospodarczych, projektowych i doradczych. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych, gdzie wymagane są umiejętności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, produkcją i finansami, jak i również prowadzoną własną działalnością gospodarczą. Specjaliści nowo otwartej specjalności „Inżynieria rekonstrukcji” posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu oprogramowania, projektowania elementów i procesów technologicznych w przemyśle oraz ośrodkach i instytucjach naukowo-badawczych.

Absolwenci kierunku Informatyka, specjalność „Programowanie systemów informatycznych”, są poszukiwani w przemyśle oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych i projektowych różnych firm, a także w jednostkach świadczących usługi informatyczne. Po ukończeniu studiów mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako analitycy i projektanci systemów informatycznych i ich składowych, sprzętu specjalistycznego, oprogramowania i elementów informacyjnych. Mogą także pracować jako  programiści, czy też wdrożeniowcy w zespołach wytwarzających oprogramowanie internetowe i mobilne. Dzięki zdobytym umiejętnościom mogą samodzielnie prowadzić własną firmę komputerową, świadczącą usługi informatyczne i doradcze.

Zapraszamy na stronę Instytutu Technicznego http://www.pwsz-ns.edu.pl/it

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)