Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
13/10/2019 - 10:35

Dobra książka: Edward Sri, „W drodze z Maryją” (7)

Gdy spojrzymy, kiedy Maryja się pojawia i co jest o Niej powiedziane, stanie się jasne, że Jej rola w Ewangelii jest kluczowa.

U stóp krzyża (J 19,25–27)
Może się wydawać, że w Ewangelii według św. Jana Ma­ryja nie jest ważną postacią. Pojawia się jedynie w dwu scenach – w Kanie i na Kalwarii, i tylko dwukrotnie prze­mawia („Nie mają już wina”, „Zróbcie wszystko, cokol­wiek wam powie”). Gdyby podejść do sprawy analitycznie i brać pod uwagę ilość, wniosek byłby oczywisty: Mary­ja jest postacią marginalną. Jednak gdy spojrzymy, kiedy Maryja się pojawia i co jest o Niej powiedziane, stanie się jasne, że Jej rola w Ewangelii jest kluczowa. Są to bowiem najważniejsze chwile życia Chrystusa – sam początek Jego publicznej służby oraz koniec, gdy umiera na krzy­żu. W Kanie Jezus dokonuje pierwszego cudu, ujawniając swoją chwałę (J 2,11), a na krzyżu Jego chwała objawia się w pełni, a zbawcza misja osiąga punkt kulminacyjny (zob. J 12,22–33). W obu scenach Maryja jest istotną postacią. Co więcej, w obu Jej obecność wspomniana jest trzykrotnie, za każdym razem nazywana jest nie Maryją, ale „Matką”, czyli podkreślona zostaje Jej relacja z Jezusem. To świadczy o szczególnie bliskiej więzi z synem.

Kolejnym ogniwem łączącym Kanę z Kalwarią jest zwrot, za pomocą którego Jezus zwraca się do Maryi – nie mówi do Niej po imieniu, nie mówi też „matko”, ale „nie­wiasto”, co jest bardzo nietypowym zwrotem w ustach ży­dowskiego syna. Jednak wątkiem, który spaja obie sceny, jest nade wszystko „godzina” Jezusa. W Kanie Jezus mówi: „Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” (J 2,4), a na Kal­warii Maryja stoi obok krzyża Chrystusa, gdy wybija go­dzina Jego męki i wypełnia się zbawcza misja.

Edward Sri „W drodze z Maryją”, tłumaczenie Paulina Chołda, wydawnictwo W drodze, 2019
Dziękujemy wydawnictwu W drodze za udostępnienie wybranych fragmentówDziękujemy za przesłanie błędu