Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
11/10/2019 - 15:10

Dobra książka: Edward Sri „W drodze z Maryją” (5)

Zwrot „znaleźć łaskę u Boga” przywodzi na myśl wiele postaci ze Starego Testamentu, które zostały wybrane. Po­wierzone im zostało ważne stanowisko bądź misja, której owoce miały być udziałem wielu.

„Znalazłaś łaskę u Pana” (Łk 1,30)

Zanim Maryja wyrazi pełną zgodę, Gabriel zapewni Ją: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Kilka wątków wychodzi na plan pierwszy w tych sło­wach. Na początku Gabriel zwraca się do Maryi bardziej formalnie, wyszukanym tytułem „pełna łaski” (Łk 1,28). Potem, aby dodać Jej otuchy, mówi intymnie, używając Jej imienia. Nie jest to zaledwie: „Nie bój się”, jak słyszało wie­le innych postaci w Biblii. Anioł czule wypowiada Jej imię: „Nie bój się, Maryjo”.

Gabriel wspiera Maryję, aby nie lękała się tego, o co Bóg poprosi. Bóg będzie wspierał Ją w tej misji, ponieważ „znalazła łaskę u Boga” (Łk 1,30). Ale co dla Maryi oznacza ów zwrot „znaleźć łaskę u Boga”?

W Piśmie Świętym „znaleźć u kogoś łaskę” oznacza na przykład sytuację, kiedy osoba o niższym statusie jest przy­chylnie i z życzliwością traktowana przez kogoś o wysokiej pozycji, a nawet otrzymuje ważną rolę przywódcy. Gdy na przykład Józef służy jako niewolnik u Potifara w Egipcie, to – jak czytamy w Księdze Rodzaju – znajduje w jego oczach łaskę, uznanie, i zostaje mianowany zarządcą całego mająt­ku (Rdz 39,4–6).

Zwrot „znaleźć łaskę u Boga” przywodzi na myśl wiele postaci ze Starego Testamentu, które zostały wybrane. Po­wierzone im zostało ważne stanowisko bądź misja, której owoce miały być udziałem wielu. Pierwszą osobą, którą Biblia w ten sposób opisuje, jest Noe. Widząc zepsucie lu­dzi, jego jedynego Pan „obdarzył życzliwością”, ocalił od potopu i wybrał, aby stanął na czele tych, którzy przetrwa­ją (Rdz 6,8). Podobnie Abraham, „obdarzony życzliwością Boga”, zostaje tym, przez którego wszyscy ludzie na ziemi otrzymają błogosławieństwo (Rdz 18,1–5). Także Mojże­szowi Bóg „był łaskawy” i dlatego będzie on jednał grzesz­ny lud z Panem na górze Synaj (Wj 33,12–17). Za każdym razem osoba, która znajduje łaskę u Pana, jest wybrańcem, mającym wypełnić misję w Bożym planie zbawienia. Gdy więc anioł mówi Maryi, że „znalazła łaskę u Pana”, daje Jej do zrozumienia, że została wybrana. Wi­dząc Jej wielkie zmieszanie, zadumę nad tym, o co zostanie poproszona, Gabriel oznajmia, że powierzone Jej zostało dzieło zbawcze dla dobra ludu Bożego – tak jak Noemu, Abrahamowi, Mojższowi, Gideonowi i innym.

Anioł ujawni zaraz szczegóły posłannictwa Maryi. Na tę chwilę Maryja rozumie, że ma powód do radości: oto Bóg przychodzi, aby ocalić swój lud od nieprzyjaciół, a Ona ma w tym odegrać ważną rolę. Pan będzie z Nią. Ale co to za misja? To wyjdzie na jaw w kolejnych słowach anioła.

Edward Sri „W drodze z Maryją”, tłumaczenie Paulina Chołda, wydawnictwo W drodze, 2019
Dziękujemy wydawnictwu W drodze za udostępnienie wybranych fragmentówDziękujemy za przesłanie błędu