Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 12 lipca. Imieniny: Brunona, Jana, Wery
21/03/2019 - 10:45

21 marca - Światowy Dzień Poezji

Niektórzy lubią poezję... "będzie tych osób chyba dwie na tysiąc"

Wisława Szymborska, "Niektórzy lubią poezję"

Nie­któ­rzy - 
czy­li nie wszy­scy. 
Na­wet nie więk­szość wszyst­kich ale mniej­szość. 
Nie li­cząc szkół, gdzie się musi, 
i sa­mych po­etów, 
bę­dzie tych osób chy­ba dwie na ty­siąc. 

Lu­bią - 
ale lubi się tak­że ro­sół z ma­ka­ro­nem, 
lubi się kom­ple­men­ty i ko­lor nie­bie­ski, 
lubi się sta­ry sza­lik, 
lubi się sta­wiać na swo­im, 
lubi się gła­skać psa. 

Po­ezję - 
Tyl­ko co to ta­kie­go po­ezja. 
Nie­jed­na chwiej­na od­po­wiedź 
na to py­ta­nie już pa­dła. 
A ja nie wiem i nie wiem i trzy­mam się tego 
Jak zba­wien­nej po­rę­czy. Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)