Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 30 października. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana
08/09/2020 - 16:15

Małopolskie Talenty. Wielka diagnoza uzdolnień zawitała do Nowego Sącza!

7 września w dwudziestu czterech nowosądeckich szkołach został przeprowadzony test psychologiczny na próbie 159 zgłoszonych przez szkoły uczniów. Ma za zadanie wyłonić najzdolniejszych. Szczęśliwcy wezmą udział w projekcie obejmującym cykl 88 godzin specjalistycznych zajęć.

W miniony poniedziałek o godzinie 11:00 we wszystkich zgłoszonych do projektu "Małopolskie Talenty" 24 nowosądeckich szkołach została przeprowadzona diagnoza uzdolnień uczniów. Śmiałkowie zostali wytypowani na podstawie nominacji nauczycielskiej, która była prowadzona we wszystkich szkołach podstawowych oraz liceach ogólnokształcących w Nowym Sączu. Rekrutacja ta trwała do 27 maja, o czym już wcześniej pisaliśmy. Beneficjentem projektu jest Fundacja Sądecka, a część koordynacyjną sprawuje instytucja Województwa jaką jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Więcej przeczytasz tutaj: Małopolskie Talenty - rekrutacja uczniów do 27 maja

Test ma zadanie zweryfikować specyficzne zdolności przedmiotowe występujące u uczniów, przy okazji eksploruje drzemiący potencjał. Niejednokrotnie wysokie wyniki osiągają uczniowie, którzy stoją na bakier z ocenami w szkolnych dziennikach. Taki jest też cel projektu, aby dać szansę wszystkim, a jednocześnie przy użyciu innowacyjnych form nauki wypełnić lukę, którą nie jest w stanie wypełnić tradycyjny model prowadzenia zajęć w szkołach i innych placówkach oświatowych.

W sumie do testu nominowano 159 uczniów. Przystąpili do niego na terenie swej szkoły macierzystej. Test trwał w zależności od rodzaju od 60 do 70 minut zegarowych. Do 8 września szkoły mają czas na oddanie wypełnionych testów do biura projektu. Wyniki poznamy około 9 października.

Na ich podstawie zostanie aktywowanych siedem 16-osobowych grup z podziałem na etapy naukowe (I, II i III) oraz na kompetencje przedmiotowe (język angielski, matematyka, przedsiębiorczość, technologie informacyjno-komunikacyjne). W sumie wezmą one udział w 64 godzinach zajęć z kompetencji przedmiotowych oraz 24 z kompetencji ponadprzedmiotowych podzielonych na 16 spotkań co do zasady odbywających się w soboty. Pierwsze zajęcia zaplanowano na 22 października, ostatnie odbędą się 29 maja przyszłego roku. Warsztaty prowadzi wyszkolona kadra pedagogiczna.

Do edycji 2020/2021 projektu "Małopolskie Talenty" przystąpiły następujące szkoły z Nowego Sącza:

Jezuickie Centrum Edukacji - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Jezuitów

Akademicka Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Franciszka Blachnickiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima

Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego

Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II

Elitarne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Sobieskiego

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej

Zespół Szkół Ekonomicznych (III Liceum Ogólnokształcące)

Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej (V Liceum Ogólnokształcące)

Zespół Szkół im. Bolesława Barbackiego (VI Liceum Ogólnokształcące)

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków (IX Liceum Ogólnokształcące)

Ogólnokształcące Liceum Akademickie Jezuitów

Zespół Szkół Społecznych "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego

Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Bolesława Chrobrego

Beneficjentem projektu "Małopolskie Talenty - I, II, III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" jest Fundacja Sądecka.

* * *

Projekt realizowany w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. - Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

(P.B.)Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)