Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 grudnia. Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja
07/05/2020 - 15:55

Małopolskie Talenty - rekrutacja uczniów do 27 maja

Trwa nabór uczniów do wojewódzkiego projektu "Małopolskie Talenty", realizowanego przez Fundację Sądecką. To jedyna tego rodzaju przepustka do rozwoju talentów młodych ludzi. Nominować uczniów mogą szkoły i nauczyciele.

Od 1 września 2017 roku Fundacja Sądecka realizowała projekt wsparcia uczniów zdolnych pod nazwą „Małopolskie Talenty” będąc jego beneficjentem dla powiatów nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz. Wówczas jej działania skierowane były dla uczniów II etapu edukacyjnego (ówczesnego gimnazjum).

- Dziś z dumą przychodzi nam podsumować efekt dotychczasowych działań jak również rozpoczętego w obecnym roku szkolnym 2019/2020 nowego projektu. Małopolskie Talenty to nie tylko stworzenie możliwości rozwoju wyjątkowych ukierunkowanych uzdolnień, ale także otwarcie drzwi do wypróbowania swych sił poza środowiskiem szkolnym, zalążkiem poznania rynku pracy. Takie doświadczenia wyniesiono również dzięki przepustce do Letniej Szkoły Młodych Talentów czy Forum Młodych Talentów. - mówi dyrektor biura Fundacji Sądeckiej Przemysław Bawołek.

W sumie w zajęciach dla najzdolniejszych w ramach projektów „MT” realizowanych przez Fundacją Sądecką wzięło udział 400 uczniów z 33 szkół z Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego. Ponadto wśród uczniów, którzy wzięli udział w projekcie Fundacja Sądecka przyznała dotąd 94 stypendia naukowe na łączną wysokość 96 600 zł.

Zobacz także Małopolskie talenty w Nowym Sączu? Cała prawda

- Realizację tych wszystkich działań należy uznać za olbrzymi sukces, przy tym ogromną zasługę nauczycieli, tych którzy nominowali do projektu zdolną młodzież, i tych którzy te zajęcia prowadzili - dodaje Przemysław Bawołek.

Dziś wsparciem uczniów zdolnych w ramach projektu pn. „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz” beneficjenci chcą objąć wszystkie szczeble edukacyjne począwszy od 5 klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej włącznie (wg stanu na rok szkolny 2020/2021). W samym roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzono już zajęcia dla pięciu 16-osobowych grup, tj. 80 najzdolniejszych uczniów, aktualnie ze względów wiadomych przyjęły one tryb zdalny (zajęcia przez internet), cieszących się powodzeniem.

Od roku szkolnego 2020/2021 będą realizowane zajęcia dla kolejnych siedmiu grup uczniów z różnych szkół. Zajęcia co do zasady prowadzone będą w soboty nie częściej niż dwa razy w miesiącu w tzw. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, które na moment pandemii przyjęło formę interaktywnego serwisu.

Obecnie trwa rekrutacja uzupełniająca do tego projektu, czyli nominacja do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych. Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa do 27 maja 2020 roku. Organizatorzy zapraszają szkoły oraz nauczycieli do wzięcia udziału w tej rekrutacji poprzez złożenie dokumentów wymienionych w regulaminie do biura Fundacji Sądeckiej w terminie do 27 maja br.

Całość kosztów projektu pozostaje po stronie Fundacji Sądeckiej.

Do pobrania poniżej:

REGULAMIN rekrutacji oraz organizacji zajęć w ramach "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz"

Formularz rekrutacyjny ucznia do projektu "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz"

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie koordynacyjnym "Małopolskie Talenty"

Oświadczenie nauczyciela nominującego

Arkusz nominacji - komp. język angielski

Arkusz nominacji - komp. matematyka

Arkusz nominacji - komp. przedsiębiorczość

Arkusz nominacji - komp. technologie informacyjno-komunikacyjne

KONTAKT:

Koordynator projektu po stronie Fundacji Sądeckiej:

Przemysław Bawołek

tel: (18) 475 16 30

mail: p.bawolek@sadeczanin.info

         

Projekt realizowany w ramach Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. - Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

(P.B.)Dziękujemy za przesłanie błędu