Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
18/09/2021 - 14:55

Listy dwóch wielkich przywódców – Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego

"Udostępniana nam korespondencja odsłania nieco mniej znane, można powiedzieć, prywatne oblicze obydwu, rzucając nowe światło na ich wzajemne relacje." - Prymas Wojciech Polak

Relacje Stolicy Apostolskiej i rządu PRL

(Jan Paweł II, 20 grudnia 1978)

20 XII 1978 r.

Wasza Eminencjo,

Najdostojniejszy i Umiłowany

Księże Prymasie!

Biskup Bronisław [Dąbrowski] wraca jutro, więc chcę raz jeszcze podziękować za wszystko i złożyć najlepsze życzenia na te Święta, do których już tak blisko, i na ten Nowy Rok, który zacznie się na oktawę Bożego Narodzenia. Równocześnie, rozważając wciąż sprawy poruszane w ostatnich listach, chciałbym jeszcze dopowiedzieć niektóre rzeczy. Przede wszystkim w sprawie stosunków Stolica Apostolska – Polska. Uważam, że byłoby to wielkim osiągnięciem, gdybyśmy mogli „przekroczyć schemat”, tak jak to widzi ksiądz Prymas i ukształtować stosunki wzajemne na poziomie godnym naszego Narodu i jego dziejów. A równocześnie w sposób odpowiadający wymogom współczesności. Te wymogi rozumiem jako powszechne dążenie do pokoju, bezpieczeństwa, poszanowania praw każdego narodu, jego suwerenności i kultury – i właśnie w tym kontekście poszanowanie misji Kościoła, jego zwyczajnych praw istnienia i działania dla dobra narodu i państwa – to wszystko, co stanowiło już temat tylu naszych memoriałów i przedłożeń.

Jako papież-Polak byłbym szczęśliwy, gdyby właśnie moja Ojczyzna okazała się tym krajem, w którym będzie to możliwe, nawet bez względu na radykalne przeciwieństwa „ideologiczne”. Wiemy, że – i jakie – istnieją wobec tego opory. Czuję potrzebę ogromnej modlitwy, aby je przezwyciężyć na drodze do prawdziwego pokoju i zgodnego współżycia narodu i ludzi. I proszę o taką modlitwę u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej. Proszę również o modlitwę w intencji spraw szczególnie trudnych wewnątrz1 Kościoła. Za taką uważam sprawę księży, zwłaszcza chodzi o idące w tysiące żądania dyspensy od obowiązków wynikających ze święceń – proces, który trzeba jakoś zahamować, wprowadzić na drogę pewnego „otrzeźwienia” – dalej sprawa powołań, która z poprzednią się wiąże. Nie wspominam na razie o innych, Ksiądz Prymas sam je zna. Proszę je wszystkie skierować na Jasną Górę. Ja sam zacząłem tutaj od S[anta] Maria Maggiore 8 XII – akt bezwzględnego zawierzenia Rzymu2. W styczniu wybieram się do Meksyku (Matka Boża z Guadalupe – Puebla). Ufam, że Matka Boża pozwoli przezwyciężyć wszystkie trudności. Łamiąc się opłatkiem, łączę życzenia oraz wyrazy głębokiej czci i miłości

Jan Paweł II

1 W oryg.: na wewnątrz.

2 W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1978 r. odbyły się

w Rzymie uroczystości maryjne. Pierwsza część miała miejsce na placu Hiszpańskim, gdzie znajduje się figura Niepokalanego Poczęcia NMP, a następna w bazylice Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore), gdzie podczas homilii Papież zawierzył siebie i Kościół Rzymski opiece NMP.

Książka „Listy na czas przełomu” została wydana przez Wydawnictwo WAM we współpracy z Centrum Myśli Jana Pawła II.Dziękujemy za przesłanie błędu