Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 26 stycznia. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
19/11/2019 - 10:00

Dobra książka: M. Czuma, L. Mazan, "Tate, jedziemy do Krakowa" (2)

Pierwsza krakowska gmina znajduje się w sąsiedztwie Wawelu, na terenie podegrodzia Okół. Utworzyli ją przybysze z Niemiec.

965-966

Zaczęło się od Żyda. W opisie podróży przez Europę Środkową do Magdeburga pół Żyd, pół Arab Ibrahim syn Jakuba z Tortosy po raz pierwszy wymienia nazwy Krakowa i Pragi. Ibrahim jest najprawdopodobniej - jako lekarz lub tłumacz - członkiem poselstwa kalifa Al-Hakama II na dwór Ottona I Wielkiego. Ma (najprawdopodobniej) pięćdziesiąt dwa lata. Ufortyfikowane, tętniące życiem miasto "Karakoro", będące potężnym ośrodkiem politycznym i handlowym związanym z państwem czeskim, ogromnie mu się podoba. Opinię tę wyrabia sobie na podstawie rozmów z ludźmi, którzy w Krakowie byli. On sam nie był nigdy. Ale dzięki podróżnikowi z Tortosy dowiadujemy się również, że na podróż spod Wawelu nad Wełtawę wozy kupieckie potrzebowały trzy tygodnie.

1028

Jest gmina. Pojawia się pierwsza informacja o żydowskiej gminie w Krakowie. Wzmianka  o niej została zawarta w odpowiedzi sławnego uczonego Jehudy ha-Kohena, działającego w pierwszej połowie XI wieku w Moguncji, na zadane mu pytanie z Krakowa  dotyczące porady prawnej w sprawach handlowych. Żydowscy kupcy z Nadrenii w czasie podróży w interesach zatrzymali się w Krakowie i zwrócili się do miejscowej kolonii izraelickiej o rozstrzygnięcie zaistniałego między nimi sporu. Nieusatysfakcjonowani stanowiskiem krakowskich sędziów, o pomoc i wyrażenie opinii w sprawie zaistniałego między nimi konfliktu poprosili także  Jehudę ha-Kohena, sławnego talmudystę i reformatora gmin nadreńskich.

Pierwsza krakowska gmina znajduje się w sąsiedztwie Wawelu, na terenie podegrodzia Okół. Utworzyli ją przybysze z Niemiec. W początkach XI wieku w tej części Europy istnieją trzy gminy żydowskie: w Pradze, Krakowie i Ostrzyhomiu. Ich intratnym zajęciem jest handel niewolnikami. Wszystkie leżą na ważnych kupieckich szlakach przecinających kontynent ze wschodu na zachód. Z Pragi przez Kłodzko, Wrocław i Opole wędrowało się do Krakowa, skąd przez Przemyśl można było dotrzeć do Kijowa. Przez Pragę i Ostrzyhom zmierzano na Ruś z Moguncji i Ratyzbony.

Mieczysław Czuma, Leszek Mazan, „Tate, jedziemy do Krakowa”, Wydawnictwo Anabasis, 2015
Wybór fragmentów: Leszek MazanDziękujemy za przesłanie błędu