Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 16 września. Imieniny: Jagienki, Kamili, Korneliusza

Lokalne media na rzecz kooperacji i integracji Grupy Wyszehradzkiej

Local Media for V4 Cooperation & Integration

About the project
The main project objective is a development of cooperation in the field of local media and local
governments between the V4 countries. During the project, the V4 local media from Poland,
Slovakia, and Hungary will exchange the materials to be published in other V4 countries. Articles,
translated into local languages, will be published periodically and will concern the most important
issues for local communities, e.g. cooperation with local governments, the state of education,
cultural events, etc. Publication of materials from other countries of V4 Group will spread the
knowledge about neighbouring countries among the recipients of those media. The problems
reported by local media in Poland, Hungary, or Slovakia are very similar. The project will therefore
result in the exchange of experiences of various communities in dealing with similar issues.
Nowadays, it is very important to have access to verified information that is relevant for local
communities and societies. Access to solutions applied in neighbouring countries will result in greater
interest in what is happening in regions or cities of similar size or representing the same cross-section
of the population.

The project is funded by International Visegrad Fund https://www.visegradfund.org/

Project Partners:
Sadecka Foundation (PL) www.sadeczanin.info
Dukla Weekly (SK) www.e-dukla.sk
Balaton Chronicle (HU) https://tvkeszthely.hu/balatoni-kronika

Lokalne media na rzecz kooperacji i integracji Grupy Wyszehradzkiej

O projekcie
Głównym celem projektu jest rozwój współpracy w obszarze lokalnych mediów i samorządów
pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej. Podczas projektu lokalne media z Polski, Słowacji i Węgier
będą wymieniać się materiałami dziennikarskimi i tekstami, które zostaną opublikowane w różnych
krajach V4. Artykuły, przetłumaczone na lokalne języki, będą ukazywały się cyklicznie i będą dotyczyć
najważniejszych dla społeczności lokalnych zagadnień, np. współpraca z samorządami, stan edukacji,
wydarzenia kulturalne itp. Publikacja materiałów z innych krajów Grupy Wyszehradzkiej przez lokalne
media przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o sąsiednich krajach wśród odbiorców tych mediów.
Problemy zgłaszane przez lokalne media w Polsce, na Węgrzech i Słowacji są bardzo podobne.
Dlatego projekt zaowocuje wymianą doświadczeń różnych środowisk w radzeniu sobie z podobnymi
problemami. W dzisiejszych czasach bardzo ważny jest dostęp do zweryfikowanych informacji,
ważnych dla lokalnych społeczności. Dostęp do rozwiązań stosowanych w sąsiednich krajach zwiększy
zainteresowanie tym, co dzieje się w regionie, jak również w miejscowościach o podobnej wielkości
lub reprezentujących ten sam przekrój populacji.

Projekt jest dofinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki  https://www.visegradfund.org/

Partnerzy:
Fundacja Sądecka (PL) www.sadeczanin.info
Týždenník Dukla (SK) www.e-dukla.sk
Balatóni Kronika (HU) https://tvkeszthely.hu/balatoni-kronika