Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny

Biuro Reklam i Ogłoszeń / Regulamin - Portal

I. Warunki przyjmowania reklam i ogłoszeń dla portalu www.sadeczanin.info.

 1. Biuro przyjmuje zlecenia na podstawie aktualnych przepisów prawa prasowego i innych regulacji prawnych dotyczących reklam. Biuro nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam oraz może odmówić ich zamieszczenia jeśli ich treść lub forma pozostają w sprzeczności z prawem , linią programową i charakterem portalu.
 2. Podstawą do zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia jest zlecenie podpisane przez upoważnioną osobę, określające rodzaj reklamy, jej rozmiar, terminy realizacji, terminy i warunki płatności oraz cenę i wysokość upustów.
 3. Przygotowanie reklam, tekstów promocyjnych i reklamowych leży po stronie zleceniodawcy. Za opracowania graficzno-techniczne lub wykonanie reklamy dolicza się jednorazowo dodatkowe koszty.
 4. Reklamy , artykuły, teksty sponsorowane płatne są wg cennika.
 5. Biuro ma prawo odmowy przyjęcia do realizacji materiałów z powodu złej jakości lub nieodpowiadających parametrom technicznym.

II. Reklamacje.

 1. Ewentualne reklamacje przyjmowane są wyłącznie na piśmie z dwoma egzemplarzami dowodowymi w ciągu 7 dni od daty ukazania się reklamy.
 2. Reklamacje złożone po terminie lub bez egzemplarzy dowodowych nie będą rozpatrywane.

III. Warunki płatności.

 1. Płatność dokonywana jest na konto zleceniobiorcy.
 2. Ustaloną kwotę należy wpłacić w terminie określonym w zleceniu, nie później niż 14 dni od daty wystawienia faktury ( pierwszy dzień emisji reklamy).
 3. W wyjątkowych przypadkach warunki płatności mogą być ustalone indywidualnie ze zleceniodawcą.
 4. W przypadku opóźnienia płatności zostaną naliczone odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Specyfikacja techniczna.

Reklamy na portal przyjmowane są w formatach: JPEG, GIF, PNG, waga pliku max 200 kB.
 

Reklamy i ogłoszenia zamówione na piśmie oznaczają akceptację powyższych warunków.

W sprawach spornych, nieujętych w powyższych zasadach, mają zastosowanie przepisy prawa prasowego i kodeksu cywilnego.