Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana

Sądeczanin Roku - Plebiscyt

W zakresie promocji Sądecczyzny oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych Fundacja Sądecka od 1998 roku przeprowadza plebiscyt o zaszczytny tytuł Sądeczanina Roku. Jego ideą jest promowanie ludzi nietuzinkowych, zasłużonych dla środowisk lokalnych, którzy swoją codzienną pracą i działalnością przyczyniają się do wspólnego dobra i rozwoju Sądecczyzny. Osoby te cieszą się szacunkiem innych ludzi, swoim życiem i pracą pomagają innym. Wpływają pozytywnie na kształtowanie postaw obywatelskich, kultury i tradycji swoich regionów. - Plebiscyt na Sądeczanina Roku ma na celu ukazania wybitnych sądeczan pracujących na różnych polach życia społecznego dla dobra Ziemi Sądeckiej - mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca konkursu.

Tytuł przyznawany jest corocznie głosami osób dobrowolnie biorących udział w plebiscycie prasowym lub w innej formie medialnej z szerokim udziałem publiczności.

Zgłoszenia kandydatów do tytułu przyjmowane są w biurze Fundacji Sądeckiej w Nowym Sączu przy ul. Barbackiego 57. Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać organizacje społeczne, samorządowe stowarzyszenia i ośrodki administracji samorządowej działające na terenie powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza. W tym roku nabór kandydatur potrwa do końca stycznia.

Nominacji do tytułu Sądeczanin Roku w plebiscycie dokonuje kapituła, której przewodniczy Zygmunt Berdychowski, twórca Fundacji Sądeckiej i pomysłodawca plebiscytu lub osoba przez niego do tego wyznaczona. Członków komisji powołuje każdego roku przewodniczący. Sylwetki nominowanych prezentowane są w miesięczniku i na portalu Sądeczanin. W prasie, w tym w miesięczniku "Sądeczanin", drukowane są kupony konkursowe. Laureaci tego plebiscytu wybierani są przez mieszkańców Sądecczyzny , za pomocą kuponów do głosowania oraz głosów oddanych elektronicznie na adres poczty mailowej biura FS.

Ogłoszenie wyników odbywa się podczas uroczystej gali z oprawą muzyczną, na której nie brakuje znamienitych gości. Po części oficjalnej odbywa się bankiet, na którym goście świętują i gratulują zwycięzcą, a sami laureaci mają swoje „pięć minut” dla dziennikarzy. Podczas zeszłorocznej Gali gościem specjalnym wydarzenia była Wicepremier Rzeczypospolitej Polskiej pani Beata Szydło.

Tytuł Sądeczanina Roku 2018 otrzymał pan Wojciech Mróz.

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Sądecczyzny do współpracy przy promowaniu naszego regionu poprzez branie corocznego udziału w głosowaniu na ludzi zasłużonych dla tego środowiska.

Kontakt:
Fundacja Sądecka
Niskowa 161, 33-395 Chełmiec

biuro:
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz
tel. (18) 475 16 20
fax (18) 475 16 27
e-mail: sekretariat@sadeczanin.info

Koordynator:
Przemysław Bawołek
p.bawolek@sadeczanin.info
tel. (18) 475 16 30