Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 2 października. Imieniny: Racheli, Sławy, Teofila
12/06/2023 - 17:05

Znów możesz płacić trzy razy niższe składki ZUS. Ulga Mały ZUS Plus zostanie wydłużona - o ile? Jak skorzystać ponownie

Mały ZUS Plus 2023 to szansa na wydłużenie okresu, w którym nie płaci się w ogóle składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne lub płaci je w niższej niż standardowo wysokości. Maksymalnie aktualnie do 30 miesięcy prowadzenia działalności. a po zmianie przepisów okres ten wydłuży się o 12 miesięcy. Wiele osób będzie mogło więc do niej wrócić ustalając podstawę składek ZUS w styczniu 2024 r. na kolejny okres.

Sejm uchwalił przepis wydłużający o 12 miesięcy prawo przedsiębiorcy do korzystania z preferencyjnego systemu opłacania składek ZUS znanego jako Mały ZUS Plus.

Jak płaci się składki ZUS po rozpoczęciu działalności

Kto rozpoczyna działalność gospodarczą i nie prowadził jej wcześniej, liczą pięć lat wstecz, ani nie będzie w jej ramach zarobkował w taki sam sposób jak robił to u pracodawcy, też może najpierw skorzystać z Ulgi na Start. Polega ona na tym, że przez pierwszych sześć miesięcy jest się zwolnionym z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne ZUS, a płaci jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Następny etap to Mały ZUS – prawo do płacenia przez kolejne 24 miesiące składki w preferencyjnej wysokości. Jest ona ustalana w odniesieniu do minimalnego wynagrodzenia za pracę – podstawę wymiaru składek stanowi 30 proc. płacy minimalnej, podczas gdy standardowo jest to 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia za pracę. W efekcie składki preferencyjne są prawie czterokrotnie niższe od standardowych.

Ale na tym nie koniec. Od 2020 r. można dodatkowo skorzystać jeszcze z ulgi określanej mianem Mały ZUS Plus. Oznacza ona możliwość wydłużenia okresu niższych od standardowych składek, jednak tylko dla osób, które nie osiągają zbyt wysokich dochodów z działalności.

Trzeba przede wszystkim pamiętać, że okres korzystania z preferencyjnych składek ZUS (a więc ulgi Mały ZUS i Mały ZUS Plus łącznie) może wynosić maksymalnie 36 miesięcy. Jednak nie musi to oznaczać, że ten trzeci rodzaj preferencji dostępny będzie rzadko lub na krótko. Zwłaszcza teraz gdy zostanie wydłużony o 12 miesięcy.

Mały ZUS Plus na czym polega, kto skorzysta

Ulga Mały ZUS Plus jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które z różnych względów zawieszają prowadzenie działalności gospodarczej a potem do niej wracają. Na skorzystanie z tego przywileju jest bowiem w sumie 60 miesięcy – w każdej chwili można więc „odłożyć”, np. zawieszając działalność gospodarczą.

By skorzystać z Małego ZUS Plus trzeba bowiem  prowadzić działalność w poprzednim roku podatkowym przez minimum 30 dni oraz uzyskiwać z niej w poprzednim roku przychód nie wyższy niż 120 tys. zł.

Co ważne, o Mały ZUS Plus wniosek złożyć trzeba do 31 stycznia. Szansa na korzystanie z tej preferencji pojawi się więc dopiero na początku 2024 r.

Jest jednak różnica między sposobem wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne w ramach ulgi Mały ZUS oraz Mały ZUS. W pierwszym przypadku składki dla wszystkich ubezpieczonych obliczane są od podstawy wymiaru jaką jest 30 proc. płacy minimalnej – w efekcie są więc jednakowe dla wszystkich beneficjentów.

Przy Małym ZUS Plus oblicza się tę podstawę wymiaru od przeciętnego dochodu w poprzednim roku i dopiero gdy wyjdzie on niższy niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za płacę, składki płaci się jak w ramach ulgi Mały ZUS czyli jej podstawą wymiaru, niezależnie od faktycznie wyliczonej wysokości, zawsze jest 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę

Natomiast jeśli wyjdzie ona w kwocie wyższej, płaci się je tę konkretną kwotę przyjmując jako podstawę wymiaru

Przeciętny miesięczny dochód firmy wylicza się w sposób następujący: roczny dochód z poprzedniego roku dzieli się przez liczbę dni prowadzenia działalności w poprzednim roku, otrzymany wynik mnoży się razy 30.

Natomiast podstawę składki ustala się mnożąc tak wyliczony przeciętny dochód przez współczynnik 0,5 i zaokrąglając wynik do pełnych złotych.

Dla ustalenia prawidłowego wyniku można skorzystać ze specjalnego kalkulatora dostępnego na stronie ZUS.

Jeśli podstawa wymiaru wyszła w styczniu 2023 r.  niższa lub równa kwocie 1 047 zł, przedsiębiorca korzystający z ulgi Mały ZUS Plus płaci składki jakby korzystał z ulgi Mały ZUS.  ([email protected]) fot.pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu