Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
15/01/2013 - 11:07

Złamanie na lodzie. Kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

Było ślisko, upadłeś na nieodśnieżonym chodniku, złamałeś rękę lub nogę? Okazuje się, że nie zawsze możesz liczyć na odszkodowanie!
Zima to dla wielu pieszych czas upadków, potłuczeń i złamań. Najczęściej jest to spowodowane nieodpowiednim utrzymaniem nawierzchni ulic bądź chodników. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996 r. nr 132, poz. 622 z późn. zm.) stanowi, że obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości należy do jej właściciela. Ci wykupują polisy OC. Ułatwia to osobom poszkodowanym dochodzenie roszczeń na mocy art. 822 par. 4 kodeksu cywilnego, który mówi, że poszkodowany może dochodzić roszczenia bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń.

Trzeba jednak wiedzieć, że gdy poślizgniemy się i złamiemy kończynę np. na wydeptanej przez pieszych ścieżce wiodącej na skróty, czy też tam, gdzie przejścia nie ma, odpowiedzialność może nie zachodzić - czyli z odszkodowania nici. Są też inne wyjątki od odpowiedzialności. Pechowcy, którym noga powinie się podczas np. gwałtownych opadów śniegu, nie mają szans na odszkodowanie. Dlaczego? Warunki atmosferyczne sprawiają, że nie da się jednocześnie zabezpieczyć całego terenu. Gdy śnieg sypie cały czas, niemożliwe jest regularne odśnieżenie. Na co więc uważać? Na przejścia na skróty, w niedozwolonych miejscach oraz warunki atmosferyczne. Może to bowiem skutecznie uniemożliwić staranie się o wypłatę odszkodowania.

O odśnieżaniu nie powinni zapominać właściciele nieruchomości. Są to tego zobligowani na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z p.z.), regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (Uchwała nr XVIII/243/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2007) oraz prawa budowlanego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2010r. Nr 243 poz. 1623 z p.z.).

- Właściciele mają ustawowy obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu a także innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - informuje Dorota Dobrzańska z sądeckiej Straży Miejskiej. - Niezastosowanie się do przepisów pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Za nieuprzątnięcie śniegu czy lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, strażnik miejski może nałożyć mandat karny w kwocie 100 złotych, może też zostać skierowany wniosek do sądu o ukaranie grzywną do 5 tysięcy złotych - zaznacza.

Dopełnieniem tych przepisów jest regulamin utrzymania czystości i porządku w Nowym Sączu.

- Zobowiązuje on właścicieli do tego, aby śnieg i lód usunięte z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości gromadzić w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni tak, aby pozostawione zostało wolne przejście dla pieszych. Regulamin zakazuje zgarniania śniegu czy lodu z chodników na jezdnię - mówi Dobrzańska.

Ten sam regulamin zobowiązuje właścicieli do niezwłocznego usuwania sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości, podobnie jak usuwania śniegu z dachu budynków. 

- Komenda Straży Miejskiej zwraca się do mieszkańców o wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków i sygnalizowanie przypadków stwarzających zagrożenie - apeluje Dorota Dobrzańska.
 


Zygmunt Gołąb
fot. sxc.hu
Dziękujemy za przesłanie błędu