Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 20 stycznia. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
09/06/2021 - 20:15

Zgłoś swoją firmę do projektu Małopolska Innovation Rocket

Uwaga właściciele małych i średnich przedsiębiorstw! Jeszcze do 18 czerwca 2021 r. możecie zgłosić swoją firmę do projektu Małopolska Innovation Rocket. Do udziału w konkursie zapraszamy małe i średnie firmy z Małopolski, które planują ekspansję zagraniczną, a które działają w obszarze innowacji i wpisują się w inteligentne specjalizacje regionu!

Małopolska Innovation RocketProjekt dopiero się rozpoczyna. Dwudziestu czterech laureatów wyjedzie na największe targi innowacji w: Paryżu, Amsterdamie, Madrycie, Lizbonie, Barcelonie, Walencji, Berlinie i Helsinkach, a także weźmie udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu oraz Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana przede wszystkim jako organizator corocznego Forum Ekonomicznego, jednego z najważniejszych spotkań elit politycznych i biznesowych w Europie. Oprócz organizacji „polskiego Davos” Instytut Studiów Wschodnich prowadzi szereg innych działań na rzecz gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach programu Economic Accelerator Instytut promuje młode, innowacyjne przedsiębiorstwa podczas wszystkich swoich konferencji.

Z zakwalifikowaniem się do projektu Małopolska Innovation Rocket wiąże się nie tylko wyjazd na prestiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze miejsca na świecie. Ważnym aspektem programu jest także promocja laureatów w polskich i zagranicznych mediach oraz umożliwienie im kontaktu z inwestorami z całego świata podczas Forum Ekonomicznego oraz Europejskiego Kongresu Samorządów. 

Zapisy do projektu Małopolska Innovation Rocket odbywają się od 07 do 18 czerwca 2021 roku. Zgłoszone firmy muszą spełniać podstawowe wymagania:

  • zaliczać się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw
  • mieć siedzibę na terenie województwa małopolskiego
  • zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu
  • posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu podpisywane po zakwalifikowaniu do projektu).
  1. Formularz rejestracyjny do projektu Małopolska Innovation Rocket
  2. Regulamin do projektu Małopolska Innovation Rocket
  3. Wzór oświadczenia o posiadaniu strategii internacjonalizacji -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza 
  4. Oświadczenie RODO -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza 
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie „Małopolska Innovation Rocket” -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza 

Projekt „Małopolska Innovation Rocket: rozwój i internacjonalizacja innowacyjnych MŚP” ” o nr RPMP.03.03.01-12-0059/20 jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Dziękujemy za przesłanie błędu