Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 20 stycznia. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
09/06/2021 - 19:50

Zgłoś się do konkursu Małopolska Startup Rocket i wyprowadź Twój startup w świat

Uwaga startupowcy! Do 18 czerwca 2021 r. możecie zgłosić swoją firmę do projektu Małopolska Startup Rocket. Do udziału w konkursie zapraszamy startupy z Małopolski, które planują ekspansję zagraniczną. Laureaci projektu wezmą udział w największych targach innowacyjności na świecie!

Małopolska Startup AwardZa przeprowadzenie konkursu odpowiedzialna jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, znana przede wszystkim jako organizator corocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, jednego z najważniejszych spotkań elit politycznych i biznesowych w Europie. Oprócz organizacji „polskiego Davos” Instytut Studiów Wschodnich prowadzi szereg innych działań na rzecz gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. W ramach programu Economic Accelerator Instytut promuje startupy podczas wszystkich swoich konferencji.

Z udziałem w projekcie Małopolska Startup Rocket wiąże się nie tylko wyjazd na prestiżowe targi branżowe w najatrakcyjniejsze miejsca na globalnej mapie innowacyjności. Ważnym aspektem programu jest także promocja laureatów w polskich i zagranicznych mediach oraz umożliwienie im kontaktu z inwestorami i przedstawicielami najważniejszych ekosystemów startupowych z całego świata.

Zgłoszenia do projektu Małopolska Startup Rocket odbywać się będą od 7 do 18 czerwca 2021 roku. Zgłoszone firmy muszą spełniać podstawowe wymagania:

  • zaliczać się do sektora startupów lub innowacyjnych MŚP działających na rynku do 10 lat,
  • mieć siedzibę na terenie województwa małopolskiego,
  • zakresem działań wpisywać się w inteligentne specjalizacje regionu,
  • posiadać strategię/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa (wymagane jest oświadczenie o posiadaniu takiej strategii/planu).
  1. Formularz rejestracyjny do projektu Małopolska Startup Rocket
  2. Regulamin do projektu Małopolska Startup Rocket
  3. Wzór oświadczenia o posiadaniu strategii internacjonalizacji -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza 
  4. Oświadczenie RODO -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza 
  5. Umowa uczestnictwa w projekcie „Małopolska Startup Rocket” -> do podpisu po zakwalifikowaniu do projektu – do wglądu przed wypełnieniem formularza 

Projekt „Małopolska Startup Rocket” o nr RPMP.03.03.01-12-0588/18 jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.Dziękujemy za przesłanie błędu