Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 6 lipca. Imieniny: Dominiki, Jaropełka, Łucji
03/06/2019 - 14:05

Zdziwicie się ilu stulatków jest w rejestrach sądeckiego ZUS-u

Sto lat, … zwykliśmy śpiewać wszystkim na urodzinach. Jeszcze niedawno tylko nieliczni dożywali takiego wieku, ale teraz powoli się to zmienia. Stulatków przybywa, także na Sądecczyźnie, czego dowodzą statystyki miejscowego oddziału zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W Polsce obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństwa. W efekcie rośnie udział populacji w wieku poprodukcyjnym, a maleje udział populacji w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. Cały czas zwiększa się liczba osób, które ukończyły 100 lat, także na Sądecczyźnie.  Dowodzą tego  rejestry zakładu małopolskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które wypłaca stulatkom renty i emerytury.

Czytaj też Ile u nas kosztuje wychowanie dzieci. Wyliczyli to na Dzień Dziecka  

Wypłacamy  takie świadczenie 180 osobom – wyjaśnia rzeczniczka małopolskiego oddziału placówki Anna Szaniawska

- Najstarsze z tych osób – to trzy kobiety -  mają po 108 lat. Najstarszy mężczyzna w Małopolsce, ma 107 lat. Świadczenia przysługują z urzędu. Nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Muszą to zrobić tylko ci, którzy  skończyli sto lat i dotychczas nie pobierali żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. To 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Od marca tego roku wynosi dokładnie 4 003,88 zł.

Czytaj też Nadciąga srebrne tsunami i boom na 50 plus na lokalnym rynku pracy

Jakie są prognozy demograficzne dla Polski? Z tej najnowsze, przygotowanej przez resort finansów dla  długoterminowych założeń makroekonomicznych wynika, że liczebność całej populacji Polski spada z 38,5 mln w 2018 r. do 34,6 mln w 2060 r. i do 31,3 mln w 2080 r. Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2056 r., osiągając poziom 12,7 mln, tzn. o 4,4 mln osób wyższy niż w 2018 r. (wzrost o blisko 54 proc.).

Przez cały okres prognozy rośnie natomiast liczba osób w wieku 100 lat i więcej. W 2040 r. będzie ich 20,4 tys., w 2060 r. – 66,8 tys., a w 2080 r. – już 124,2 tys. W grudniu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 1,9 tys. świadczeń honorowych z tytułu ukończenia 100 lat. Wśród 100-latków pobierających świadczenie w ZUS zdecydowanie przeważają kobiety – stanowią 85 proc.  populacji. Najstarsza ma 112 lat.

[email protected] fot.pixaby/dasselDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)