Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 lutego. Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany
25/03/2017 - 05:30

Zarząd powiatu zwiera inwestycyjne szyki na wiosnę

Promesa na usuwanie usuwania skutków klęsk żywiołowych na blisko pięć milionów złotych i realizowane przez powiatowy samorząd inwestycje, tych kwestii między innymi dotyczyło sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Pławiaka z prac zarządu przedstawione podczas sesji rady powiatu.

- Mam do przekazania dobrą informację – mówił starosta Marek Pławiak. – Otrzymaliśmy od wojewody promesę z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych na blisko pięć milionów złotych. Dzięki tym pieniądzom zostanie odbudowany most w Ptaszkowej, Czyrnej i wyremontowany most w Roztoce Wielkiej.

Na dwa pierwsze zadania zostało ogłoszono już postępowania przetargowe, a trzecie jest w przygotowaniu. Kwota promesy stanowi 80 procent wartości tych zadań po przetargu. Dlatego, jako wkład własny, przed ogłoszeniem przetargu zostały przesunięte środki z przebudowy dróg w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.


 
Starosta dodał, że zgodnie z przyjętym harmonogramem kontynuowane są roboty na największej inwestycji, którą dotuje Powiat - rozbudowie Szpitala Powiatowego w Krynicy Zdroju. Wykonawca robót kończy budowę czwartej kondygnacji oraz buduje ścianki działowe na trzech niższych kondygnacjach. Prowadzone są również uzgodnienia techniczne z dostawcami specjalistycznego sprzętu medycznego. Roboty muszą być zakończone przed końcem roku

To nie jedyna duża inwestycja Powiatu Nowosądeckiego podkreślała starosta.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót – Firmę Grand z Korzennej, która będzie prowadzić prace w Grybowie. Pełna nazwa zadania to: „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego o salę gimnastyczną z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie”.

Koszt inwestycji to ponad osiem milionów złotych. Wykonawca przejął już teren budowy i przystąpił do prac. Zakończenie robót i oddanie budynków do użytku zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2018 roku. Mamy również podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie tego zadania w zakresie części sportowej – mówił starosta Marek Pławiak. 

W ostatnich tygodniach przeprowadzono też przetargi nieograniczone na zadania związane z budową chodników w ciągach dróg powiatowych: Limanowa - Chełmiec w miejscowości Chomranice i Klęczany; Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska; Królowa Górna - Ptaszkowa - Grybów; Trzetrzewina - Podrzecze w miejscowości Podrzecze; Ujanowice - Młynne - Wronowice. Po zakończeniu sprawdzania ofert, Powiatowy Zarząd Dróg wyłoni wykonawców, którzy przystąpią do realizacji tych zadań. Dofinansowanie do budowy chodników nie przekroczy w tym roku 300 tysięcy złotych.Głosowali też nad uchwałą dotyczącą zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r. oraz przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Nowosądeckiego. Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020