Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 30 września. Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
07/03/2016 - 12:25

Zażądaj 425 złotych zwrotu za kartę pojazdu!

500 złotych za kartę pojazdu było pobierane bezprawnie. Zapis o opłacie jest niezgodny z przepisami UE i polską konstytucją. O zwroty nadpłat z okresu od 2003 do 2006 roku można się ubiegać do połowy kwietnia. O swoje można walczyć, nawet gdy nie mamy już pokwitowanie za wniesienie opłaty.

Roszczenia o opłatach przedawniają się po 10 latach, przepis o niezgodnej opłacie za wydanie Karty Pojazdu wydano w 2003 roku.

Jeśli nie mamy już rachunku, dowodu opłaty za wydanie karty pojazdu, to możemy się powołać na tzw. domniemanie wniesienia opłaty. Bowiem Urząd nie wyda nam żadnych dokumentów związanych z rejestracją auta bez uiszczenia stosownych opłat. Wezwanie do zwrotu możemy wysłać listem poleconym, w którym powinniśmy też wskazać termin zwrotu i numer konta, na który pieniądze powinny zostać przelane. Jeśli odzewu nie będzie trzeba założyć sprawę w sądzie rejonowym właściwym dla organu, który ją pobrał. W wypadku Nowego Sącza będzie to sąd rejonowy w naszym mieście. Podobnie będzie z dokumentami wydanymi w Starostwie Powiatowym. Przy założeniu sprawy musimy uiścić opłatę w wysokości 5 procent sporu, nie niższą niż 30 złotych.

Czy w Nowym Sączu ktoś już domaga się zwrotu? - Nie, nie ma kolejek. Było kilka osób, które pytały o zwrot, zasygnalizowały, że taki temat jest - usłyszeliśmy od Tomasza Czerńca, szefa Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym.

ES [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI