Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 5 sierpnia. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
13/06/2021 - 23:45

Z końcem czerwca ruszy dofinansowanie utylizacji odpadów rolniczych

Działalność rolnicza obok obfitych plonów i zbiorów generuje odpady, w tym tzw. „odpady uciążliwe” takie jak folie rolnicze, opakowania po nawozach mineralnych czy środkach ochrony roślin. Wraz ze zwiększeniem ilości produkowanych odpadów rolniczych rośnie również problem ich „utylizacji”, który generuje dodatkowe, niemałe koszty.

Fot. Pexels/Pixabay


Pomocne w takich sytuacjach mogą okazać się programy, które dofinansowują usuwanie odpadów rolniczych, takie jak ten ogłoszony właśnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Polski rolnik od lat wykorzystuje folię rolniczą w swoim gospodarstwie rolnym. Czarna folia pochodząca z kiszonek, pryzmowa biało-czarna folia i folia biała służąca do owijania balotów, nie jest zatem niczym nowym. Wydaje się również, że folię rolniczą w swoim życiu widział chyba każdy, nawet ten, kto z gospodarką nie jest w ogóle związany. Natomiast pewnego rodzaju nowością względem tego tworzywa sztucznego jest fakt, że ostatnimi czasy folia nie pokrywa wyłącznie „kupek siana” (balotów), ale zalega na posesjach samych rolników.

Sięgając pamięcią wstecz, jeszcze kilka lat temu odbiorem folii bezpośrednio od rolników zajmowały się firmy trudniące się przetwórstwem, a co więcej odbiór ten dokonywany był odpłatnie. Następnie po odpowiedniej „przeróbce” folie najczęściej wysyłano do Chin. Niestety dla polskich rolników Chiny przestały skupować poprzerobowe granulaty tworzyw sztucznych z krajów UE, co w konsekwencji doprowadziło do tego, że firmy, które do tej pory skupowały folie, przestały to robić. Rolnicy zaś na własny koszt folie rolnicze musieli utylizować.

To z kolei prowokowało celowe porzucenie odpadów np. w lasach. Co więcej nawet gdyby rolnik chciał sam zająć się usunięciem folii rolniczej i za to zapłacić, to niestety nie za bardzo ma gdzie się ze swoją folią zwrócić. Zdecydowana większość firm, które trudniły się usuwaniem folii rolniczych, przestała prowadzić tego typu działalność. By nie pozostawić rolników samych z tym problemem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma w planach uruchomienie pod koniec czerwca (28.06.2021 r.) drugiej tury naboru w ramach priorytetowego programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

O dofinansowanie będą mogły starać się gminy i związki międzygminne.  Odpowiednie wnioski będzie można składać od 28 czerwca do 15 września. Szacuje się, że budżet programu wyniesie 25 milionów złotych. Głównym celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa, dofinansowanie usunięcia odpadów nagromadzonych w gospodarstwach rolniczych, które ze względu na koszty ekonomiczne i problemy organizacyjne nie mogły być usunięte samodzielnie przez prowadzących gospodarstwa rolne.

Dofinansowanie utylizacji folii i odpadów rolniczych odbywać się będzie w formie dotacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych, z tym zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie będzie mogła przekroczyć iloczynu 500 złotych i wyrażonej w megagramach (Mg) masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka przeznaczonych do owijania balotów jak również opakowań po nawozach i opakowań typu „Big Bag” unieszkodliwionych lub oddanych do odzysku w ramach uczestnictwa w programie.

Program zakłada dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych, które rozumieć należy wyłącznie jako transportu (i odzysk) z miejsc wskazanych do zbierania odpadów rolniczych wyprodukowanych przez rolników do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub innego miejsca, uprzednio wskazanego przez gminę lub jako całkowite unieszkodliwienie odpadów.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a finalnymi beneficjentami korzyści wynikających z udziału w programie będą bezpośrednio rolnicy - posiadacze odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.

Drugi nabór programu zakłada, że umowy z JST i ich związkami podpisywane będą do końca marca przyszłego 2022 roku, zaś środki będą wydatkowane do listopada 2022 r. Dotacja uzyskana z programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” będzie kwalifikowane jako pomoc de minimis w rolnictwie.

Zaplanowany na końcówkę czerwca start programu jest drugą jego odsłoną. W 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeprowadził pilotaż programu, który swym zasięgiem objął teren siedmiu gmin. Wartość podpisywanych w pilotażu umów wyniosła ponad pół miliona złotych. W dalszej kolejności, w ramach pierwszego naboru wnioski o dofinansowanie usuwania folii rolniczej mogły składać już wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w kraju, a podpisane w ramach naboru umowy obejmowały kwotę ponad 42 milionów złotych. (Paulina Sudoł) Fot. Pexels/PixabayDziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021