Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 czerwca. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
30/05/2023 - 07:30

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli w Sejmie. Eksperci: stracą wszyscy, nie tylko chcący skorzystać [aktualizacja]

Tuż przed długim weekendem majowym w Ministerstwie Edukacji i Nauki (MEiN) odbyło się spotkanie grupy roboczej powołanej w ramach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. Zespół zajmuje się całokształtem zmian w prawie, które w formie nowej ustawy ma zastąpić Kartę Nauczyciela. 26 kwietnia Zespół zajmował się jednak wyłącznie sprawą powrotu wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Nauczyciele są rozczarowani proponowanymi zasadami, bo ich zdaniem w ogóle nie rozwiązują one problemu. Na dodatek eksperci zauważyli, że na nowych przepisach stracą także nauczyciele, którzy nie zdecydują się na wcześniejszą emeryturę, ale przejdą na nią po osiągnieciu wieku emerytalnego.


Ustawa o wcześniejszych emeryturach dla nauczycieli jest już w Sejmie. Poddawana jest krytyce ze wszelkich stron. Ekonomiści wskazują, że nauczyciele, którzy zdecydują się przejść na wcześniejszą emeryturę skazują się na świadczenie w głodowej wysokości. teraz eksperci zauważyli dodatkowo, że stracą też nauczyciele przechodzący na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, to i tak straci, bo nie otrzyma rekompensaty, jaka mu obecnie przysługuje na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych.

Wcześniejsza emerytura dla nauczycieli: kto będzie mógł skorzystać

Wcześniejsze emerytury mają być przywilejem dla nauczycieli, którzy spełnią określone warunki. Nie będą jednak dostępne dla osób, któe zaczęły pracę na stanowisku nauczyciela po 1 stycznia 1999 roku.
Osoby, które spełniają ten warunek, a więc było nauczycielami przed 1999 rokiem muszą ponadto legitymować się okresem składkowym wynoszącym co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat z tytułu wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela w wymiarze co najmniej pół etatu obowiązkowego wymiaru zajęć.
Nauczyciele na wcześniejszą emeryturę: w jakim terminie przejdą
Resort oświaty ostatecznie proponuje roxłożenie procesu przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na cztery terminy:
1 września 2023 r. - urodzeni przed 1 września 1963 r.
1 września 2024 r. - urodzeni po 1 sierpnia 1963 r. a przed 1 września 1966 r.
1 września 2025 r. - urodzeni po 1 sierpnia 1966 r. a przed 1 września 1969 r.
1 września 2026 r. - urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli: skąd nagła zgoda rządu

Przypomnijmy, że 30 listopada ub.r. odbyło się spotkanie kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki ze związkami zawodowymi. Związkowcy wówczas powoływali się na obecną i przyszło sytuację demograficzną w Polsce, uzasadniając konieczność przywrócenia prawa do wcześniejszej emerytury dla nauczycieli ryzykiem masowych zwolnień z pracy.

Miesiąc później na antenie Radia Zet Przemysław Czarnek ujawnił, że resort rozpoczął prace przygotowawcze nad projektem zmian prawa, z zamysłem, by zostało prawo wprowadzające wcześniejsze emerytury dla nauczycieli zostało uchwalone przez Sejm jeszcze w pierwszym półroczu 2023 r.

W ciągu ostatnich 20 lat w Polsce ubyło ok. 1,5 mln uczniów, a z sytuacji demograficznej wynika, że w najbliższych latach tempo ubywania uczniów jeszcze wzrośnie i będzie ich mniej o kolejnych kilkaset tysięcy.

Obecnie w szkołach pracuje pok. 700 tys. nauczycieli, gdy ubędzie uczniów, wielu z nich musiałoby stracić pracę. Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę będzie więc dla wielu pracowników oświaty korzystną alternatywą.

Nauczyciele mieli prawo do wcześniejszej emerytury do 2009 roku. Wówczas jednak usunięto z Karty Nauczyciela art. 88, który gwarantował im to prawo.

Teraz też domagają się przywrócenia wcześniejszych emerytur na zasadach art. 88, uważając propozycję resortu oświaty za niedostateczną.

Zdaniem związkowców system wcześniejszych emerytur powinien spełniać trzy kryteria:

  • rozwiązania muszą dotyczyć wszystkich nauczycieli, którzy mają 30-letni staż pracy (składkowy i nieskładkowy), w tym 20 lat wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, a w przypadku szkół i placówek specjalnych 25-letni okres zatrudnienia (składkowy i nieskładkowy), w tym 20 lat wykonywania pracy w szkolnictwie specjalnym;
  • emerytury muszą być naliczane według starego systemu emerytalnego;
  • możliwość ubiegania się o emeryturę nauczycielską nie może być ograniczona żadnym terminem, tzn. świadczenie musi mieć charakter stały, a nie przejściowy.

Jakie zastrzeżenia mają nauczyciele

Główny opór nauczycieli budzi fakt, iż proponowane rozwiązania nie wprowadzają powszechności uprawnienia dla nauczycieli, a ściśle limitują ten dostęp.


Ponadto nie zaliczają okresów nieskładkowych do czasu pracy, na czym tracą zwłaszcza nauczycielki.

Nie wprowadzają też wsparcia z budżetu państwa dla osób, które zdecydują się odejść z pracy na emeryturę, co będzie skutkowało bardzo niskim świadczeniem, zbliżonym do emerytury minimalnej.


I nie pozwalają wczesnym emerytom na dorabianie w szkole w zakresie wyższym niż pół etatu, chociaż likwiduąe premię za utratę świadczenia w przypadku tych nauczycieli, którzy kiedyś taki przywilej mieli.([email protected]) fot.pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskim

Dziękujemy za przesłanie błędu