Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
17/10/2020 - 12:40

Walczyli z komuną, teraz żyją w biedzie. Opozycjoniści dostaną pieniądze z ZUS

Byli wyrzucani z uczelni, z pracy, trafiali do więzień… bo odważnie walczyli z komuną. Potem, już po transformacji, byli esbecy dostali wysokie emerytury, oni żyją w biedzie. Teraz mogą otrzymać niewielkie świadczenie wyrównawcze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Działacze opozycji antykomunistycznej i represjonowani w PRL, których emerytura, renta inwalidzka lub renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa od 2400 zł, mogą otrzymać świadczenie wyrównawcze.

- Aby otrzymać wyrównanie, trzeba dołączyć do wniosku decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, która potwierdza status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych – wyjaśnią Anna Szaniawska, rzeczniczka regionalnego oddziału ZUS.

Czytaj teź Burza po tekście miesięcznika „Sądeczanin”. Idzie o tajemnice sądeckiej bezpieki

Jeżeli ktoś ma prawo do emerytury lub renty zagranicznej albo innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, musi złożyć w ZUS potwierdzenie, które wystawiła zagraniczna instytucja właściwa do spraw emerytalno-rentowych – dodaje Szaniawska.

Wniosek o świadczenie wyrównawcze można złożyć w każdej siedzibie ZUS lub za pośrednictwem poczty. Decyzję wyda ta placówka, która przyznała lub wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe.

Czytaj też Będzie europejska płaca minimalna. Sądeckie pensje pójdą w górę  

ZUS podczas ustalania, czy kwota pobieranych świadczeń jest niższa niż 2400 zł, bierze pod uwagę miesięczną kwotę brutto pobieranej emerytury lub renty (sumę tych świadczeń) i kwotę zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych. Nie uwzględnia natomiast dodatków wypłacanych z tymi świadczeniami.([email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)