Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
20/10/2021 - 13:10

W co Piwniczna-Zdrój inwestowała w 2021 roku? Przegląd jest imponujący

Kolejna edycja projektu Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego to doskonały przyczynek do podsumowania inwestycji w gminach naszego powiatu w 2021 roku. Dziś zaglądamy do Piwnicznej-Zdroju.

Zobacz też: Leśne molo czy kanalizacja? Na co czekają mieszkańcy Starego Sącza

W tym roku w realizowanych przedsięwzięciach inwestycyjnych gmina Piwniczna-Zdrój postawiła na inwestycje infrastrukturalne. Wymieńmy te najważniejsze.

Remont dróg o nawierzchni betonowej na drogach gminnych. Wartość robót: 302 858 zł

Modernizacja drogi gminnej  w miejscowości Głębokie - na odcinku 500 m wykonano nakładkę asfaltowa oraz wykonano 3 progi zwalniające. Wartość robot 151137,50 zł

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu wiaty rowerowej  K. BASENU w ramach Eurovelo11. Wartość robót: 84 747,00 zł

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na istniejących przejściach dla pieszych w miejscowości Młodów. Koszt prac - 49 999,50 zł zostanie pokryty przez GDDKiA. Zakończenie zaplanowano na przełom października/grudnia.

Zobacz też: Rytro wyrosło na lidera samorządów subregionu sądeckiego! [WIDEO]

W realizacji jest projekt pn. Budowa dróg rowerowych wraz z infrastrukturą w gminie Piwniczna-Zdrój celem wprowadzenia zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM). W ramach projektu wybudowanych będzie prawie 9 km dróg dla rowerów w sołectwach Młodów, Kokuszka, Łomnica-Zdrój i Wierchomla. Wartość projektu 9 999 543 zł.

- Inwestycja jest na etapie przygotowania koncepcji do dokumentacji technicznej. Ustalamy przebieg trasy w terenie, którędy ją puść, gdzie jest to niemożliwe z różnych względów, robimy wszystkie niezbędne uzgodnienia z Wodami Polskimi, sprawdzamy czy nie ma kolizji z terenami prywatnymi czyli dopinamy dokumentację od strony formalnej – wyjaśnia Lidia Dulak z UMiG w Piwnicznej-Zdroju.

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierchomla Wielka i Wierchomla  Mała  realizowana w ramach dofinansowania operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” ze środków PROW na lata 2014-2020, oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość inwestycji:  3 351 526,03 zł.

- Roboty są właśnie na ukończeniu i objęły Wierchomlę Wielka od szkoły do Wierchomli Małej oraz Izwór i Baraniecki Potok. W sumie wybudowano około 6 kilometrów sieci i wszystko wskazuje na to, że już na przełomie 2021 i 2022 roku mieszkańcy będą mogli składać do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wnioski o wydanie warunków dla przyłączy – informuje Elżbieta Polakiewicz z Urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju

Budowa miejsc rekreacji dla dzieci w ramach projektu: „Turystyka dziecięca na pograniczu polsko-słowackim” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 . Wartość inwestycji: 135 000 zł. Pod tym hasłem kryje się budowa placu rekreacji w sołectwie Głębokie, gdzie do tej pory dzieciaki nie miały placu zabaw z prawdziwego zdarzenia.

Konserwacja domkowej (kamiennej) kapliczki „ Kapliczka pod lipami” Wierchomla Wielka – Etap 1 w ramach  Konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”. Wartość inwestycji: 26 725 zł

W trakcie realizacji jest modernizacja drogi na osiedlu Zapotok, Witkowskie oraz w Młodowie-Potok Młodowski. Wartość robót:  199127,10 zł

W tym roku gmina oddała też do użytku największą taką inwestycję od wielu lat, czyli centrum rekreacyjno rowerowe na Nakle. W skład kompleksu wchodzi budynek, w którym jest serwis rowerowy i pełny węzeł sanitarny z prysznicami. Kompleks, dzięki wybudowanej kładce pieszo rowerowej wpięty jest w międzynarodową sieć tras EuroVelo i wyposażony również w elementy małej architektury: ławki, wiaty, siłownię pod chmurką, mini plac zabaw i pumptrack. Inwestycja pochłonęła niemal 10 000 000 zł.

Warto też nadmienić, że właśnie na Nakle zorganizowano w tym roku Festiwal Biegowy, w którym wzięło udział ponad 7 500 zawodników z całej Polski. W tym samym czasie odbył się też w Piwnicznej-Zdroju Festiwal Lachów i Górali, w którym uczestniczyło aż 50 zespołów folklorystycznych. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: UMiG w Piwnicznej-Zdroju)Dziękujemy za przesłanie błędu