Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 21 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Konrada, Selmy
29/02/2024 - 16:40

Urlop opiekuńczy 2024. Jak korzystać z nowego zwolnienia od pracy, czy przysługuje za nie wynagrodzenie

Od kwietnia 2023 roku pracownikowi przysługuje w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy, w wymiarze pięciu dni roboczych, w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny: matka, ojciec, syn, córka, małżonek lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.

Za czas urlopu opiekuńczego pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia! Okres ten wliczy się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Kiedy można wnioskować o urlop opiekuńczy

Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z jego rozkładem czasu pracy. Wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej należy złożyć pracodawcy najpóźniej 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Od dawna funkcjonuje też urlop opiekuńczy na zdrowe dziecko w wieku do lat 14. Oba urlopy opiekuńcze są niezależne od siebie – pracownik mający dziecko w wieku do lat 14 może więc skorzystać w roku kalendarzowym z obu, niezależnie od siebie,

Nowy urlop opiekuńczy: formalności

Okoliczność wskazujące na potrzebę skorzystania z tego urlopu trzeba wskazać we wniosku o jego udzielenie. Powinno się więc tam znaleźć określenie członka rodziny lub domownika, w związku z opieką nad którym pracownik występuje o urlop. Należy też wskazać rodzaj problemów zdrowotnych, które wymagają takiej opieki ze strony pracownika.

Jednak w kodeksie pracy ani w przepisach wykonawczych do niego pracodawcy, do którego wnioskuje pracownik o urlop opiekuńczy prawo nie daje żadnej możliwości weryfikacji tych danych, w szczególności pracodawca nie może żądać od pracownika zaświadczeń o stanie zdrowia itp.

Według ekspertów pracodawca może odmówić udzielenia urlopu opiekuńczego tylko w przypadku niedopełnienia względów formalnych, np. złożenie wniosku tego samego dnia (na wzór urlopu na żądanie) albo niepodanie we wniosku imienia i nazwiska i stopnia pokrewieństwa osoby, która wymaga opieki, względnie rodzaju jej problem zdrowotnych nie budzących wątpliwości, że taka opieka jest niezbędna w terminie korzystania z urlopu opiekuńczego.

Urlop opiekuńczy: czy można wykorzystać zaległy

Urlop można wykorzystać w całości albo w częściach. Jeśli w trakcie roku zmienia się pracodawcę i ma się wykorzystany cały lub część urlopu opiekuńczego, u nowego nie korzysta się z urlopu opiekuńczego od nowa – ilość wykorzystanych dni urlopu opiekuńczego powinna być wpisana do świadectwa pracy.

Urlop w wymiarze pięciu dni trzeba wykorzystać w roku kalendarzowym – niewykorzystane dni nie przechodzą na rok następny, ale wygasają z końcem roku kalendarzowego.

Nie przysługuje za niego wynagrodzenie, ale nie jest on standardowym urlopem bezpłatnym ponieważ poza brakiem wynagrodzenia nie różni się od dni pracy – okres korzystania z urlopu opiekuńczego wlicza się do stażu pracy – nie wpływa więc negatywnie na dodatek stażowy czy nagrodę jubileuszową.

W konsekwencji, jak wskazują eksperci, z osobą przebywającą na urlopie opiekuńczym nie można rozwiązać stosunku pracy (zwolnić).    ([email protected]) fot. stevepb/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu